Министерството на образованието и науката на Латвия планира да забрани на учениците да избират руски като втори чужд език от учебната 2026/2027 година, информира порталът Delfi.

Според плана вторият чужд език във всички учебни заведения в страната може да бъде само един от официалните езици на ЕС. Изключение ще правят езиците, чието изучаване е регламентирано с отделни междуправителствени спогодби.

Тъй като руският език не е език на ЕС и не фигурира в съответните международни договори, всъщност това означава забрана за изучаване на руски като втори чужд език в училищата.

Към днешна дата първият чужд език в латвийските училища се преподава от първи клас и най-често това е английският.

Вторият чужд език започва да се изучава от четвърти клас, като изборът му все още не е нормативно регламентиран. Освен това, според проучване, проведено през 2021 г., почти половината латвийски училища нямат избор: в повече от 300 училища само руският се предлага като втори чужд език.

Министерството на образованието на Латвия изхожда от факта, че планираните промени "ще допринесат за пълното включване на младите хора в образователното пространство на Европа".

„Специалната военна операция“ в Украйна помита… съветските паметници в Латвия

„Специалната военна операция“ в Украйна помита… съветските паметници в Латвия

Въпросните паметници са оцелели три десетилетия след рухването на комунизма и разпада на Съветския съюз. Но "специалната военна операция" явно прави нещата вече нетърпими

В Латвия има голямо рускоезично малцинство, което според някои оценки може да достига до половината от населението. Въпреки, че до скоро Рига подържаше икномически и културни връзки с Русия, след началото на войната в Украйна властите в страната предприеха курс към прекъсване на всичко, което ги свъзва с Русия: бе приет закон за премахване на паметниците от съветско време и те бяха премахнати; парламентът отдели Латвийската православна църква от Московската патриаршия. Отделно бе забранено издаването на визи за руски граждани, с изключение на хуманитарни случаи. Също така властите в Рига решиха да не допускат в страната и руснаци с шенгенски визи, издадени в други страни. Латвия реши да спре използването на руски газ от 1 януари 2023 година.

Забрана за руския език в Латвия

Забрана за руския език в Латвия

Ограничителни мерки