Лидерите на Г-20 искат глобална енергийна сигурност, ефективност и надеждност. Акцентите от споразуменията от Осака, Япония, от срещата на върха на най-големите икономики, обхващащат множество въпроси, включително глобалното затопляне, търговията и международните финанси, околната среда и устойчивото развитие, съобщават АП и ТАСС.

Търговията и глобалната икономика: Лидерите се споразумяха да се справят с неравенството и да използват интелигентни политики за защита срещу заплахи за глобалния растеж от напрежението по търговските и геополитическите въпроси. Те обещават да създадат финансови "буфери", за да гарантират, че държавните дългове са управляеми и да гарантират, че паричната политика поддържа цените стабилни и икономиките нарастват. Лидерите също така заявиха, че ще работят за "свободна, справедлива, недискриминационна, прозрачна, предсказуема и стабилна търговска и инвестиционна среда" и "поддържат пазарите ни отворени".

Глобално затопляне и околна среда: Лидерите обсъдиха неотложни проблеми със замърсяването, загубата на биоразнообразие и изменението на климата, отбелязвайки необходимостта от промяна в мисленето относно финансирането и участието на бизнеса в иновациите и инвестициите в устойчив растеж. Но тяхната декларация включва признаване на решението на САЩ да се оттегли от Парижкото споразумение за намаляване на въглеродните емисии, което води до глобално затопляне, и отбеляза американския напредък от 2005 до 2017 г. за намаляване на такова замърсяване.

Киберскуситет и тероризъм: Г-20 заявиха, че са поели ангажимент да направят повече, за да предотвратят използването на интернет за финансиране и улесняване на тероризма и екстремизма. Докато интернет трябва да бъде отворен, свободен и сигурен, той също не може да служи като "сигурно убежище за терористите", заявиха лидерите в отделно изявление. Лидерите също така се съгласиха, че тези усилия трябва да зачитат правата на човека и "основните свободи като свободата на изразяване и достъпа до информация".

Устойчиво развитие: Лидерите заявиха, че ще работят, за да гарантират, че "никой няма да бъде изоставен", като работят срещу бедността и инвестират в качествена инфраструктура, насърчават равенството между половете и осигуряват достъп до здравеопазване, образование и обучение.

Г-20 подкрепя овластяването на жените

Г-20 подкрепя овластяването на жените

Ще помогнат за изравняването на половете

Лидерите на страните от Г-20 подчертаха необходимостта от съвместни действия за разрешаване на проблема с масовата миграция, се посочва в съвместно комюнике, разпространено след двудневната среща в Осака.

"Мащабните движения на бежанци са причина за глобално безпокойство с хуманитарни, политически, социални и икономически последици. Ние подчертаваме важността на съвместните действия за решаване на основните причини за разселването на хората, както и за задоволяване на нарастващите хуманитарни нужди", се казва в комюникето.

Както е посочено в документа, страните от Г-20 се запознаха със съответните доклади на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международната организация за миграция и Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците. "Ще продължим диалога в различни измерения на тези проблеми в рамките на Г-20", се казва в документа.

САЩ и Китай декларират желание за диалог на Г-20

САЩ и Китай декларират желание за диалог на Г-20

Но очакванията от срещата на Тръмп и Дзинпин не са големи

Лидерите на Г-20 призоваха за безпрепятствено енергийно снабдяване на всички видове енергия по всички маршрути, за да се гарантира глобалната енергийна сигурност.

Срещата на върха потвърди правото на всяка страна самостоятелно да определи своя път към чиста енергия и набор от енергийни източници, които ще използват. "Потвърдихме важността на осигуряването на преход към енергия от нов тип, основан на принципите на глобалната енергийна сигурност, енергийната ефективност и надеждност, които са насочени към превръщането на енергийните ни компании в икономически ефективни, надеждни, дългосрочни и нискоотпадъчни системи. Признахме, че съществуват различни национални начини за постигане на тази цел, които включват използването на всички възможни технологии и енергийни източници в националния енергиен баланс на всяка страна", допълват лидерите.

Страните от Г-20 очакват туризмът да продължи да бъде основен фактор за глобалния икономически растеж в бъдеще.

"Туризмът представлява значителен дял от световния БВП. Очаква се този сектор да продължи да бъде важен фактор за глобалния икономически растеж. Ще работим за увеличаване на приноса на туризма за създаването на нови работни места, особено за жените и младото поколение".

Държавите от Г-20 обещаха да работят по "опазването на природните ресурси чрез планиране и управление на устойчивия туризъм".

Индия, Русия и Китай се обявиха срещу протекционизма

Индия, Русия и Китай се обявиха срещу протекционизма

Консенсусът бе постигнат на среща на