От днес Португалия поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, след като през последните шест месеца тази роля беше поверена на Германия.

През последните дни на германското председателство беше постигнат успех в преговорите с Лондон и беше сключено споразумение между ЕС и Великобритания за търговските отношения след Брекзит. Другият успех, с който ще се запомни мандатът на Германия, е излизането от задънената улица в преговорите за бюджета на Европейския съюз през периода 2021-2027 г. и плана за възстановяване от пандемията за 1.8 трилиона евро. Бюджетът беше деблокиран и мерките за преодоляване на последиците от пандемията може да се финансират с европейски средства.

Португалия е втората страна от триото Германия, Португалия и Словения, което си поставя като основни цели преодоляването на последиците от коронавирусната пандемия, "зелената" и цифровата трансформация, защитата на базисните европейски ценности и укрепването на международните позиции на Европейския съюз.

"За португалското председателство е важно да укрепи устойчивостта на Европа и увереността на нейните граждани в европейския социален модел. (...) Ще работим върху три основни приоритета: възстановяването на Европа, укрепването на социалната основа на ЕС, укрепване на стратегическата автономия на Европа за запазване на нейната отвореност към света." - се казва в съобщение на португалското председателство.

В сферата на европейските ценности ще бъде отделено внимание на върховенството на закона и основните свободи, борбата с дискриминацията, подкрепата за медийния плурализъм и противодействието срещу дезинформацията, намаляване на външната зависимост на ЕС по отношение на стоки и технологии от критична важност. Предвижда се и изработването на нов Пакт на ЕС по миграцията, в координация с правителствата на държавите-членки.

Германия поема председателството на Съвета на ЕС

Германия поема председателството на Съвета на ЕС

Справянето с пандемията е основен приоритет...

В социалната сфера португалското председателство си поставя за цел защитата на социалните права при възстановяването от кризата, при климатичната и при цифровата трансформация - за да не се допусне влошаване на социалната ситуация в хода на тези процеси. Особено внимание ще бъде отделено на развитието на сътрудничеството между страните-членки в сферата на здравеопазването и способността им да реагират на здравни кризи.

Португалия планира и среща на върха по социалните въпроси, която ще се проведе на 7 и 8 май в Порто. Очаква се на форума страните-членки на поемат ангажимент за развиване на социалните права на европейците.

Във външната политика Лисабон си поставя като цел укрепването на ролята на ЕС като влиятелен геополитически фактор, развитието на справедлива и основана на правила система за международна търговия, укрепване на стратегическия диалог със САЩ. Предвижда се и укрепване на отношенията с Индия, развиване на балансирано и широкообхватно партньорство с Великобритания, развиване на отношенията с южните съседи на ЕС, укрепване на сигурността на корабоплаването.

Португалия за четвърти път поема председателството на ЕС.

Меркел посочи приоритетите на германското европредседателство

Меркел посочи приоритетите на германското европредседателство

Дългогодишният лидер съобщи, че по време на шестмесечното председателство на страната, което ще започне от 1 юли, Германия ще се фокусира върху борбата срещу новия коронавирус и социално-икономическото отражение, както и върху проблеми, свързани с околната среда.