В отговор на публикувано днес проектоспоразумение за оттеглянето на Обединеното кралство и Северна Ирландия от Европейския съюз работната група на ЕП относно Брекзит публикува изявление, с което Работната група на Европейския парламент относно Брекзит приветства по принцип политическото споразумение за преходния период, въпреки че запазват правото си на парламентарен контрол.

Отново потвърждават, че докато не бъде постигнато съгласие по всички спорни въпроси, нищо не е решено. Европейският парламент, както и Европейският съвет, независимо един от друг ще решат дали окончателно договореното споразумение за оттегляне е приемливо или не.

Приветстват потвърждението, че гражданите на ЕС, идващи в Обединеното кралство по време на преходния период, ще имат същите права като тези, които са пристигнали преди началото му и че дискриминативните предложенията на Обединеното кралство относно гражданите на ЕС, пристигнали преди и след началото на преходния период, бяха отхвърлени.

Приветстват потвърждението на Обединеното кралство, че споразумението за оттегляне ще включва "подсигуряващо" решение, предложено от Европейската комисия, за да се избегне твърда граница в Ирландия.

Великобритания окончателно скъсва с ЕС на 31 декември 2020 г.

Великобритания окончателно скъсва с ЕС на 31 декември 2020 г.

Юридическият текст на споразумението за преходния период след Брекзит е договорен

Приветстват също така премахването на член 32 от споразумението, който ограничава правото на движение на гражданите на Обединеното кралство в ЕС-27 след Брекзит. Ще продължат да настояват гражданите на Обединеното кралство да имат право да се движат свободно в ЕС-27, както и ще продължат да се борят за правата на бъдещите съпрузи на граждани на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство.

В същия дух ще продължат да настояват за премахването на всякакви ограничения за завръщането на граждани на ЕС в Обединеното кралство.

Относно процедурата по регистриране на граждани на ЕС-27 в Обединеното кралство, работната група към ЕП ще проведе специална среща на членовете, на комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), външни работи (AFCO), правни въпроси (JURI), заетост и социални въпроси (EMPL) с Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство, за да се оцени предложената система и да се гарантира, че тя наистина ще бъде безпрепятствена и прозрачна и че всяка ненужна административна тежест ще бъде избегната.

ЕС публикува изменена версия на проектодоговора за Брекзит

ЕС публикува изменена версия на проектодоговора за Брекзит

Но някои от ключовите въпроси остават неразрешени

Реакцията идва след публикуването на проектоспоразумение за оттеглянето на Обединеното кралство и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, като се подчертава напредъкът, постигнат в рамките на преговорите с Обединеното кралство на 16 - 19 март 2018 г.

Всяко споразумение за оттегляне и бъдещо асоцииране или международно споразумение между Обединеното кралство и ЕС ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент.