От 2008 г. насам всяка година около половин милион граждани на държави извън ЕС получават заповед да напуснат ЕС, тъй като са влезли или пребивават в него без разрешение. На практика обаче по-малко от един от всеки пет нелегални мигранти се завръщат в своите държави извън Европа. Това е изводът в новия специален доклад, публикуван от Европейската сметна палата (ЕСП). Палатата публикува доклада си и очаква той да бъде използван в предстоящите дискусии относно новия пакт на ЕС за миграцията и убежището.

Една от причините за ниското равнище на връщанията е трудността да се осъществи сътрудничество с държавите на произход на мигрантите.

ЕС вече е сключил 18 правно обвързващи споразумения за обратно приемане и е започнал официални дискусии с още шест държави. Сътрудничеството на ЕС с държави извън Съюза на практика до този момент не е спомогнало ефикасно за връщането на нелегални мигранти от територията на ЕС в техните държави.

Без да признаем талибаните, не може да връщаме мигранти

Без да признаем талибаните, не може да връщаме мигранти

Мигрантският натиск бил 7 пъти по-висок спрямо 2020 г.

Освен това действията на ЕС не са достатъчно оптимизирани, така че държавите извън ЕС да спазват на практика своите задължения за обратно приемане.

Според Лео Бринкат, член на Европейската сметна палата и водещ по движението на доклада, настоящата система на ЕС за връщане има много слабости, които водят всъщност до обратен ефект — насърчаване, а не възпиране на незаконно пребиваващите мигранти."

Сметната палата отчита няколко ключови момента: Преговорите на ЕС по споразуменията за обратно приемане често са застрашени от постоянни спорни точки, като например задължителното включване на клаузата "гражданин на трета държава", на което държавите извън ЕС често възразяват. За разлика от това преговорите за правно необвързващи договорености за обратно приемане са по-успешни, главно защото тяхното съдържание е по-гъвкаво и подлежи на адаптиране.

Великобритания ще връща лодки с мигранти във Франция

Великобритания ще връща лодки с мигранти във Франция

Париж предупреждава, че това може да навреди на сътрудничеството между двете страни

Друга слабост, подчертана в доклада, е липсата на полезни взаимодействия в рамките на самия ЕС. Европейският съюз невинаги е единодушен в разговорите с държави извън ЕС и Европейската комисия невинаги е асоциирала ключови държави членки като медиатори в преговорния процес.

В резултат на това някои държави извън ЕС не виждат предимства на сключването на споразумение с ЕС за обратно приемане и предпочитат двустранно сътрудничество, особено ако се ползват от щедри двустранни споразумения с някои държави от ЕС. Въпреки това, когато държавите членки са разработили тясно съгласувани позиции, това се е оказало полезно за подновяването на преговорите и сключването на споразумения за обратно приемане.

Няма и достатъчно стимулиране на държави извън ЕС да изпълняват задълженията си за обратно приемане. Комисията предоставя финансова помощ за проекти, но не използва други политики. Сред многобройните инструменти на ЕС одиторите установяват значими резултати само за един — визовата политика на ЕС, чиито преразгледани разпоредби могат да бъдат полезни за насърчаване на държавите извън ЕС за сътрудничество в областта на обратното приемане.

Съветът на Европа скастри Гърция заради закона, ускоряващ депортациите на мигранти

Съветът на Европа скастри Гърция заради закона, ускоряващ депортациите на мигранти

Щял да застраши "животоспасяващата работа" на НПО-тата в Средиземноморието

Дори и при наличната политика за практическо сътрудничество между държавите в ЕС, няма обаче достатъчно информация за ефективността на действията, тъй като данните са непълни и не са напълно съпоставими между държавите членки.