Почти еднакъв дял - съответно 56% и 52% - от 52 494 интервюирани граждани по целия свят имат негативно мнение по отношение на ролята на двете военни сили САЩ и Русия, като само един от четирима вярва, че външната им политика има стабилизиращo въздействие върху международните отношения.

Това показва новото социологическо проучване на "Галъп интернешънъл", наречено "Край на годината", в което са участвали техни партньори в 57 страни по света, представляващи населението на всички страни от Г-20 (с изключение на Китай) и около 57% от световното население.

Около 2/3 трети от руснаците са убедени, че външната политика на тяхната държава има стабилизиращ ефект. Процентът сред американските граждани по отношение на външната политика на САЩ обаче е значително по-нисък - това отразява дълбоките вътрешни разделения в общество им.

Снимка 407329

Източник: Галъп интернешънъл

Глобално, Европейският съюз се възприема като най-стабилизиращата сила в света и има положителни нетни стойности (разлика между дяловете на положителни и дяловете на отрицателни отговори) във всички изследвани региони, с изключение на Русия и Западна Азия.

Външната политика на Китай се възприема отрицателно, но не в такава степен, в каквато тази на САЩ и Русия.

Данните от България сочат сериозно одобрение за международната политика на Европейския съюз. 60% смятат, че тя е стабилизираща, а 16% са на обратната позиция. Останалите нямат мнение. Нетната стойност (+44) е осезаемо по-висока от глобалната (+14).

Противоположно, с ниска нетна стойност (-36), е отношението на българите към външната политика на САЩ. По отношение на руската външна политика, 43% от българските граждани са отговорили положително срещу 27% отрицателно, т.е. нетната стойност е +16. Останалите нямат мнение.

Снимка 407330

Източник: Галъп интернешънъл

Въпреки, че външната политика на Китай получава също положителна нетна стойност (+4), твърде големият процент (52%) отговорили "Не знам" сочи по-скоро липса на знание по темата.

Поради политически, културни или религиозни особености, някои въпроси от проучването не се задават във всички страни.

Въпросът за международната политика на четирите суперсили е зададен в 54 държави сред общо 52 494 души. Във всяка изследвана страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени, интервюирани по метода "лице в лице", по телефона или онлайн.

Снимка 407332

Източник: Галъп интернешънъл