Имиджът на Русия остава трайно негативен през последните години, макар че преди няколко години е бил и по-негативен.

Една трета от участниците в глобалното изследване на "Галъп интернешънъл", проведено в края на 2021 г., сега казват, че международните политики на Русия са стабилизиращи за света. Близо половината от анкетираните обаче смятат, че политиките на Русия дестабилизират. Една четвърт не може да формира мнение. Така глобалната нетна стойност за Русия е -17.

Международната роля на Русия най-негативно се възприема от хората в Австралия, САЩ, Европа и ЕС (особено западните държави от Съюза) и Близкия изток.

Респондентите в Индия от друга страна смятат, че политиките на Русия са по-скоро стабилизиращи - дори в по-голяма степен от самите руснаци. Руските международни политики са положително оценени и в Африка. Там обаче, както и в САЩ, Русия и Латинска Америка, дяловете на колебание се равняват на около една трета от всички отговори.

Международните политики на Русия са приемани за най-стабилизиращи в Албания (86% там отговарят позитивно), Виетнам (76%), Сърбия (64%), Казахстан (62%) и Индия (57%).

Топ 5 на най-големите дялове на негативни отговори са регистрирани в Украйна (74% там отговарят негативно), Австрия (70%), Германия, Косово, Полша (69% отговори "дестабилизира" във всяка от страните), Чехия (68%) и Швейцария (66%).

"Галъп интернешънъл" регистрира сериозен ръст в позитивните нагласи към САЩ - най-голямата суперсила все повече се доближава до позитивната част на скалата. Ключов фактор за това не е толкова оттеглянето от Афганистан, а смяната на президента Тръмп.

Интересното, което самото изследване откроява, че в самия Афганистан обаче негативните оценки спрямо Щатите бележат ръст.

В глобален мащаб в най-негативна светлина САЩ се възприемат в Близкия изток, Русия и Западна Азия. Обратно, мнозинството от хората в Индия и Африка виждат по-скоро стабилизиращ на ефект международните политики на Америка. Хората в Русия (близо една трета от всички респонденти там) и в Европейския съюз изглеждат най-несигурни по тази тема.

Глобалният нетен резултат за САЩ - дялове на отговори "стабилизира" минус дялове на отговори "дестабилизира" - сега е -2. Преди три години беше -28.

Топ 5 държави, които смятат, че международните политики на САЩ стабилизират света са Виетнам (76% там казват, че Щатите стабилизират света с международните си политики), Албания (72%), Нигерия (72%), Филипините (71%), Кения (70%), Косово (70%) и Тайланд (64%).

Хората в Афганистан (72% казват, че политиките на САЩ са дестабилизиращи), Сърбия (71%), Ирак (70%). Палестина (68%) и Пакистан (63%) са най-твърди в мнението си, че международните политики на САЩ дестабилизират света.

Международните политики на Европейския съюз все още са приемани като по-скоро стабилизиращи в световен мащаб.

ЕС все още остава единствената от четирите глобални сили, която е в позитивната част на скалата (+18 нетна стойност според текущата вълна на изследване). Положителните оценки по отношение на ролята на Съюза в международните отношение са по-скоро константни, макар и да са наблюдавани някои вариации. От друга страна обаче има колебания дали в действителност ЕС има възможност да влияе на световната политика.

В Русия и в Близкия изток обаче нагласите видимо се отличават от глобалната картина. Там са регистрирани значителни дялове на критика към ЕС.

Най-положително се възприема Европейския съюз в Албания (82% там отговарят така), Виетнам (78%), Колумбия (62%), Малайзия (60%) и Германия (59%).

Топ 5 на най-големите дялове на отговори "дестабилизира" са регистрирани в Палестина (57% там отговарят негативно), Сърбия (51%), Афганистан, Ирак (48% и в двете държави), Русия (45%), Хонконг и Пакистан (44% и в двете държави).

Изследването откроява именно Русия и Китай като възприемани дестабилизиращи фактори в света.

Снимка 561683

Международните политики на Китай също са приемани като по-скоро дестабилизиращи за света (-18). В най-голяма степен политиките на Китай са оценени като дестабилизиращи в Австралия (с мнозинство от 80% от всички отговори), Индия, Близкия изток, Европа (значително по-големи дялове в ЕС и особено в западните държави от Съюза) и САЩ.

Хората в Африка и до известна степен в Русия виждат по-скоро стабилизираща роля в китайските международни политики. Отношението на руснаците по този въпрос показва и друга интересна насока - две пети от респондентите там се колебаят и не могат да формулират точна оценка за международните политики на Китай.

Топ 5 най-големи дялове на положителни нагласи към международните политики на Китай са регистрирани в Албания (79% там отговарят положително), Кения (64%), Малайзия (64%), Нигерия (64%) Пакистан (58%), Сърбия (56%) и Тайланд (53%).

Топ 5 държави, които разглеждат международните политики на Китай като по-скоро дестабилизиращи за света са Република Корея (88% там отговарят "дестабилизиращи"), Виетнам (82%), Австралия (80%), Австрия (72%)и Швейцария (71%).

Снимка 561684