Заплаха от общонационална стачка е надвиснала над Израел. Председателят на Обединението на профсъюзите „Гистадрут" Офер Ини е изразил намерението си да обяви състояние на общонационален трудов конфликт.

Ини иска от израелското правителство незабавно да приеме исканията, издигнати по време на палатковия протест, а също и да прекрати практиката на трудоустрояване на работниците на контрактна основа.

Лидерите на общонационалния протест също подкрепят тази идея. Шефът на профсъюзите иска да бъдат променени условията на трудова заетост на работниците, приети на работа, както на основата на трудов договор, така и по личен трудов договор, като въведе безсрочната заетост.

По думите му едно от най-важните пунктове е да бъде възстановени уважението към работника и реалната социална справедливост.

Обявяването на състояние на трудов конфликт означава в течение на две седмици, ако не бъде постигнато някакво съглашение, „Гистадрут" да има право да обяви общонационална стачка.

Социални протести започнаха в Израел още през тази зима.