Сурогатното майчинство е нарушаване на човешките права и човешкото достойнство и трябва да бъде спряно.

Това се казва в Декларация, подписана от двадесет и двама депутати от Европейската народна партия (ЕНП) и членове на Парламентарната асамбеля на Съвета на Европа (ПАСЕ), начело с Лука Воланте, президент на групата на ЕНП в ПАСЕ.

В подписаната Декларация те потвърждават, че сурогатното майчинство е несъвместимо с достойнството на жените и засегнатите деца и е нарушаване на техните фундаментални права.

Освен тях още около 150 членове на Съвета на Европа от различни страни и парламентарни партии подписаха Декларацията в рамките на два дни.

Тези дни Декларацията бе качена на сайта на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и включва препратки към 16 международни споразумения и документи, на които сурогатното майчинство противоречи.

Декларацията по повод сурогатството бе внесена на 27 април, ден след проведената
конференция в Съвета на Европа на тема „Сурогатното майчинство: Нарушение на
човешките права",
организирана от няколко неправителствени организации с подкрепата и участието на Европейската народна партия в ПАСЕ.

Към Декларацията предстои да се присъединят и други депутати и членове на ПАСЕ.

По време на конференцията бе представен докладът "Сурогатното майчинство: нарушаване на правата на човека", изготвен от неправителствената организация Европейски център за право и справедливост в Страсбург. В документа се говори за нарушаване на правата на жените и възникващата комерсиална експлоатация върху тях, а също така за трудностите при определяне на родителските права, тъй като в процеса на зачатие,износване и възпитание на детето могат да бъдат въвлечени до 6 души (два донора на полови клетки, сурогатната майка, нейният мъж,"юридическите" родители на детето).

В доклада се подчертава и проблемът за бъдещата самоидентификация на детето, родено от сурогатна майка и за неговото психологическо здраве. Изброени са и конкретни случаи за нарушаване на правата на човека, свързани със сурогатното майчинство.

Доктор Грегор Пупинк, директор на „Европейски център за право и справедливост" и един от говорителите на събитието заяви в интервю за Асоциация Общество и Ценности, че ако България узакони сурогатното майчинство, тя ще наруши редица международни договори, по които е страна като Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за правата на децата, Конвенцията за правата на жените и др.