Подготвеността на света за неизбежните последици от климатичната криза е "изключително недостатъчна". Това предупреждава доклад на световни лидери, цитиран от "Гардиън".

Тази липса на подготвеност ще доведе до бедност, недостиг на вода и увеличение на миграцията, което ще доведе до "неизбежни човешки жертви", се изтъква в доклада.

Необходими са инвестиции в размер на 1 трлн. долара за предотвратяване на "климатичен апартейд", при който богатите избягват последиците, докато бедните - не, но тази инвестиция е далеч по-малка от евентуалната цена, ако не се прави нищо.

Земята отвръща на удара: Гответе се за залети крайбрежия и унищожителни супербури

Земята отвръща на удара: Гответе се за залети крайбрежия и унищожителни супербури

100 пъти увеличение на щетите от супербури и 280 млн. разселени

Изследването изтъква, че най-голямата пречка не са парите, а липсата на "политическо лидерство, което да разтърси хората от тяхната колективна дрямка". Необходима е "революция" в начина, по който се разбират и планират опасностите от глобалното затопляне и се финансират решенията.

Докладът е изготвен от Глобалната комисия за адаптация (GCA), сформирана от 18 държави. Към него приноси имат бившият генерален секретар на ООН Бан Ки-мун, основателят на Microsoft Бил Гейтс, министрите на околната среда от Китай, Индия и Канада, ръководителите на Световната банка и отделите на ООН за климата и околната среда и др.

Сред най-спешните препоръчани действия са системите за ранно предупреждение за предстоящи бедствия, разработване на култури, които могат да издържат на суша и възстановяване на мангровите блата за защита на крайбрежия, докато други мерки включват боядисване на покриви на домове в бяло, за да се намалят температурите на горещите вълни.

ООН: Рискуваме да достигнем точката на необратимост в климатичните промени

ООН: Рискуваме да достигнем точката на необратимост в климатичните промени

Каскаден срив на природните системи...

В предговора към доклада Бан, Гейтс и Кристалина Георгиева, която е изпълнителен директор на Световната банка, пишат: "Климатичната криза е тук и сега: огромни горски пожари опустошават крехки местообитания, градските кранове пресъхват, сушите изгарят земята, а огромните наводнения унищожават домовете и поминъка на хората. Досега отговорът е изключително недостатъчен."

Бан Ки-мун изтъква: "Наистина съм притеснен от липсата на визия на политическите лидери. Те са много по-заинтересовани от избирането и преизбирането си, а проблемите с климата не са в техните приоритети. Това виждаме в САЩ с президента Тръмп."

Русия: Пожарите в Сибир и наводненията в Иркутск са свързани с климатичните промени

Русия: Пожарите в Сибир и наводненията в Иркутск са свързани с климатичните промени

Всъщност причината е очевидна - всичко това е в резултат на климатичните промени

В доклада се казва, че тежките последици са неизбежни и прогнозира, че ако не бъдат взети предпазни мерки, до 2030 г. още 100 мил. души биха могли да изпаднат в бедност. Допълва се, че броят на хората с недостиг на вода всяка година ще скочи с 1,4 милиарда до 5 милиарда, причинявайки безпрецедентно съперничество за вода, подхранвайки конфликт и миграция. По бреговете повишаването на морското равнище и бурите ще прогонят стотици милиони от домовете им, като разходите ще са 1 трлн. долара годишно до 2050 г.

Патрик Веркойойен, който е изпълнителен директор на Глобалния център за адаптация, каза: "Това, което наистина виждаме, е рискът от климатичен апартейд, при който богатите плащат да избягат, а останалите са оставени да страдат. Това е много дълбока морална несправедливост."

Париж обяви климатично извънредно положение

Париж обяви климатично извънредно положение

"Париж, като други градове, обяви извънредно положение