Върховната Рада внесе изменение в Конституцията на Украйна, което лишава депутатите от имунитет. Съответното решение във вторник бе подкрепено от 373 парламентаристи при минимално необходими 300 гласа, съобщиха украинските медии. 

Законът премахва чл. 80 от Конституцията на Украйна, според който на народните депутати се гарантира неприкосновеност. Предвижда се също да бъде изключено от сегашната редакция на Основния закон условието, че депутатите не могат да бъдат привличани под наказателна отговорност, арест без съгласие на Върховната рада на Украйна. 

Остава условието, че депутатите не носят юридическа отговорност за резултатите от гласуването или изказванията в парламента и неговите органи, с изключение на отговорността за оскърбление или клевета.

Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г.