Устойчиво развитие може да бъде постигнато само чрез ефективен механизъм за глобална сигурност, насърчаващ диалога и многостранната дипломация, които в последно време са изложени на натиск, обясни президентът Румен Радев в изказването си на политическия форум на високо равнище, посветен на изпълнението на Целите на устойчивото развитие, който се провежда под егидата на Общото събрание на ООН.

Президентът коментира, че постоянното увеличаване на бюджетите за отбрана е индикатор за влошаваща се среда на сигурност и увеличаващо се недоверие.

Стремежът към технологично превъзходство, целящ политическа доминация, води до капсулиране на науката в тесни географски граници и същевременно насърчава научната емиграция, създавайки технологична пропаст между държавите.

По думите му това налага съхраняване на подкрепата за подход към "отворена наука" и научно сближаване между отделните държави.

Румен Радев разкри рецептата за световна стабилност и справяне с конфликтите

Румен Радев разкри рецептата за световна стабилност и справяне с конфликтите

Реалността трудно покрива тези очаквания

Според президента устойчивото развитие изисква глобален консенсус срещу трансграничната корупция, прането на пари и укриването на данъци.

Икономическото развитие, социалното сближаване и борбата с климатичните изменения логично са в центъра на дебата за устойчивото развитие.

За неговия успех обаче също толкова важно е следването на всеобхватен подход, който да използва разнообразни инструменти - от политически до културни.

Ако културните различия не са правилно разчетени, разбрани и възприети като естествени права, те биха довели до редица заплахи като религиозен екстремизъм и тероризъм, добави Радев.

Ердоган пред ООН: Или ядрени оръжия за всички, или универсално разоръжаване

Ердоган пред ООН: Или ядрени оръжия за всички, или универсално разоръжаване

"Светът е по-голям от петте", обяви той