Социологическо проучване, проведено от Македонския център за международно сътрудничество, покачва, че на предстоящия референдум за договора с Гърция, по силата на който страната ще носи името Северна Македония, 41.5% от гражданите ще гласуват със "за", а 35.1% - с "против", предаде БНР.

Въпросът на референдума ще гласи: "Съгласни ли сте за членство в ЕС и НАТО и приемане на Договора между Република Македония и Република Гърция?"

Посочва се, че 12.4% няма да гласуват, 9.2% не са решили, а 1.9% са отказали да отговорят.

Наред с това, около 80 на сто от гражданите на Македония подкрепят присъединяването на страната към ЕС и НАТО при отговор на отделно зададен въпрос за членството в двата съюза.

Македония гласува на референдум за сделката с Гърция на 30 септември

Македония гласува на референдум за сделката с Гърция на 30 септември

68 депутати в 120-местния парламент гласуваха за организиране на референдум

Според проучването, 66.4% от анкетираните ще гласуват на предстоящия референдум, докато 19.8% ще се присъединят към инициативата за бойкот, 11.9% все още нямат мнение, а 1.9% са отказали да отговорят.

Анализът на етническа основа показва убедителна подкрепа от албанците и по-малка от македонците.

45.2% от етническите македонци са против, 27.4% от тях са "за", а останалите не знаят или няма да гласуват. При етническите албанци 88% подкрепят и само 2.2% са против.

Според възрастовата структура 48.2% от младите хора ще гласуват "за", а с възрастта подкрепата намалява до 34.1%. Подобна тенденция показва нивото на образование - избирателите с висше образование са основните поддръжници.

За 48.3% от респондентите, въпросът на референдума е ясен и разбираем, докато 44.8% са на обратното мнение.

Същевременно подкрепата за членството в ЕС и НАТО е безспорна: съответно с 80.2% и 79.6%.

Проучването е проведено по телефона сред 1026 респонденти за периода от 24 юли до 1 август. Възможната статистическа грешка възлиза на 3.1%.