По време на визитата в Грузия специалният представител на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - ОССЕ за Южен Кавказ Кристиан Вигенин призова за продължаване на усилията за помирение чрез подобряване на условията на живот на хората, засегнати от продължителните конфликти.

Вигенин разговаря с хора, разселени от конфликтите в Грузия, посещавайки няколко жилищни комплекса, предоставени от грузинското правителство. Той е запознат с усилията за подобряване на условията им на живот. Вигенин също така се срещна и с представители на Мисията за наблюдение на ЕС и придружен от патрул на мисията посети административната гранична линия в близост до Одзиси.

"Конфликтите тук в Грузия продължават да имат болезнени последици за хиляди души", подчертава Вигенин.

"Действия, като затварянето на контролно-пропускателните пунктове на административните граници и премахването на обучението на родния език на населението, имат реални и трайни отрицателни последици върху живота на местните. От хуманитарна гледна точка се надявам, че подобни действия ще бъдат преустановени, за да могат живущите постепенно да се върнат към нормалния си живот", допълва той.

Вигенин потвърждава отново ангажимента си да работи за засилено международно внимание към продължаващите конфликти и тяхното човешко измерение.

"Колкото повече трудности се създават пред нормалното ежедневие на хората и добросъседските контакти, толкова повече развитието в региона ще бъде забавено и населението ще страда и ще бъде потърпевшо. Близките контакти между хората биха могли да бъдат мощна позитивна сила за помирение", подчертава той.

След срещите си с представители на политическите партии, Вигенин отбелязва и усилията за провеждане на конституционна реформа в Грузия и насърчава всички политически сили да работят за постигането на възможно най-широк политически консенсус. "От грузинския народ зависи да реши как страната да бъде управлявана и се надявам, че може да бъде постигнато широко разбирателство в интерес на дългосрочната стабилност", подчертава Вигенин.