Взаимоспомагателните каси да минат под надзора на Комисията за финансов надзор (КФН), предвиждат промени в приетия миналата седмица на първо четене Законопроект за независимия финансов одит. Вносители на промените са депутатите Петър Славов и Мартин Димитров, съобщиха от Гражданския съвет на РБ.

Както стана известно през последния месец, няма институция, която да упражнява надзор над т.нар. популярни каси. Междувременно във връзка с фалита на две от тях, Славов и Димитров внесоха парламентарен въпрос към финансовия министър.

От отговора стана ясно, че към момента подобни каси са над 100, но няма механизъм за контрол над извършваната от тях влогово-кредитна дейност.

Именно затова двамата реформатори считат за необходимо да се предвиди механизъм, взаимоспомагателните каси, попадащи извън регулацията и разрешението на БНБ за публична влогово-кредитна дейност, да бъдат регулирани от друг компетентен орган за дейността си, а именно – КФН.

Славов и Димитров внасят още липсващи до момента в закона дефиниции за същността на влогово-кредитната дейност, която кооперациите извършват, както и изисквания към осъществяването ѝ, като с тях целят да внесат повече яснота и публичност в дейността на тези дружества, ограничаване на възможностите за „източване“ на средствата към едно или друго лице, член на управлението ѝ, както и  възможностите за заобикаляне на Закона за кредитните институции, според който е забранено да се привличат публично средства от трети лица от небанкови институции.