Финансовият директор на НКЖИ Джоанна Димитрова пред news.bg

Г-жо Димитрова, как започна 2014 г. спрямо миналата?
2014 започна с нормално натоварване на жп инфраструктурата. В сравнение с миналата година отчитаме съвсем лек спад в товарното движение. Това се дължи основно на януари, където регистрирахме лек спад, но през февруари отчетохме увеличение на извършената работа с 2-3%, което до известна степен компенсира изоставането.

Какво показаха окончателните финансови резултати за 2013 г?
Те показаха една добра година, в която отчетохме 25 млн. лв. данъчна печалба, като в бюджета ще внесем около 2.5 млн. лв. В същото време имаме счетоводна загуба от 21.4 млн. лв., но инфраструктурата като цяло е на счетоводна загуба, защото в по-голямата си част собствените приходи са по-малко, а капиталовият трансфер от 90 млн. лв., който получаваме от държавата се капитализират под формата на увеличаване на стойността на дълготрайните материални активи.
За съжаление намалението на инфраструктурните такси също оказа своето влияние и общите постъпления по това перо намаляха с 19 млн. спрямо 2012 г. Ако бяхме събрали тези приходи, загубата щеше да бъде само 3 млн. лв.
Отчитаме като успех, че успяхме да разпределим така средствата, влагайки ги в инвестиции и текущо поддържане и по този начин да отчетем данъчна печалба.

Кои ще бъдат най-големите предизвикателства за отдела, който ръководите през тази година?
Тази година ще бъде тежка, защото много трасета ще имат нужда от основен ремонт и съответно трябва да се набавят средства за финансирането на тези дейности, като този размер е около 87 млн. лв. Тъй като можем да не успеем да набавим всички тези средства от инфраструктурни такси, то ние отново ще трябва да прибегнем към продажбата на неоперативни активи. Очаквам именно от такива продажби да донесем приходи на компанията в размер на 25-30 млн. лв., което смятам,. че е напълно възможно.
В момента екипът в нашия отдел подготвя продажба на два терена с обща стойност около 2 млн. лв. Също така продаваме скрап през борсата за около 1.2 млн. лв. Така тези резултати до момента ни карат да смятаме, че ще се справим с набавянето на допълнителните средства.
Ако не го направим ще изпаднем в ликвидно сътресение, но ние не бихме позволили това.

Докога компанията ще може да разчита на неоперативните си активи?
Докогато ги има - може би за около две години и половина. Но ние очакваме и прехвърляне на активи от БДЖ, които са в размер на около 30 млн. лв. Като количество имаме достатъчно собственост с отпаднала необходимост, но не можем да кажем точната им цена защото не всички от тях са проверени от оценители.

А какво ще стане след тези две години и половина, ако продължавате да изпитвате недостиг на приходи от традиционните дейности?
Надявам се дотогава да сме подновили инфраструктурата благодарение на европейските проекти и на това че през последните години успяваме да запълним всички "дупки" от поддържане, които сме имали през годините. Дотогава ще имаме и нови машини, които да намалят средствата, които даваме за осигуряване на безопасността на влаковото движение.

Притеснява ли ви ситуацията в Украйна?
Всичко може да повлияе негативно върху нашата работа. Аз смятам, че колегите които пряко отговарят за товарното движение, имат това предвид и смятам, че те вече са разработили своите планове в зависимост от развоя на ситуацията.
Като цяло съм уверена, че на политическо ниво ще бъде намерен изход от това, което става, така че не само България, но и всички да не търпим негативни последствия.

Как вървят разплащанията по европейските проекти и към доставчиците ви?
Мога да кажа, че на този етап имаме разполагаем ресурс включително и за плащания по ДДС по европейските проекти. Същото важи и към нашите доставчици. В постоянен диалог сме с министерството на финансите и смятам, че до края на годината това което дължим ще бъде разплатено своевременно.