Инж. Неделчо Спасов, ръководител инспекция „Безопасност" и инж. Виден Колев, началник поделение „Железен път и съоръжения" на Националната компания" Железопътна инфраструктура" пред news.bg

Г-н Спасов, кражбите от ж.п. инфраструктура са сериозен проблем за НКЖИ. Какво показват последните актуални данни по отношение на размера на тези посегателства?
Посегателствата върху елементи от ж.п. инфраструктура са елемент, който влияе не само на стопанските параметри на компанията, но и върху безопасността на превозния процес. От началото на годината имаме 693 посегателства. Материалното измерение на тези загуби е 1.396 млн. лв., но искам да подчертая, че скритият негативен икономически ефект е много по-голям.

Стига ли се до разкриване на тези престъпления? Имате ли някаква обобщена статистика?
Такава информация могат да дадат само от следствието и прокуратурата. Ние имаме само заявителски материали. Изградили сме системи по места, където, ако се установи кражба, автоматично да бъдат уведомявани и другите компетентни органи. Монтираме системи за видео наблюдения на някои гари, където има повече пътници и по-отговорни съоръжения. Иначе почти всички съоръжения, които ние изграждаме през тази година се снабдяват с инсталации за видео контрол.

Има ли поне осъдени?
Да, получаваме и такава информация. Често обаче се получава така, че при кражби, които по съдебните ведомости са за ниски стойности, прокуратурата се отказва от продължаване на разследването.

В кои райони се наблюдава концентрация на кражбите?
Това са Подуяне разпределителна, Гара Перник - разпределителна, Гара Плевен, във Варненския регион и в Стара Загора.
Основното, което трябва да отбележим е, че тези посегателства намаляват надеждността на инфраструктурата и дори се стига до там, че в някои региони сме принудени да налагаме ограничения на скоростта. Това влияе много лошо за имиджа на железниците, защото пътникът трупа негативизма си към структурите на железницата, а не върху този, който е извършил посегателството.
Лошото е, че нашите служители отделят повече време на овладяване на щетите от кражбите вместо по профилактиката на железния път.

Има ли сезон на кражбите?
Мога да кажа, че те намаляват само, когато падне по-голям сняг и по този начин се затормозява достъпът до съоръженията.

Как върви зимната подготовка в компанията?
Както във всяка голяма компания, така и в НКЖИ зимната подготовка започва с края на предишния снежен сезон. Доставени са необходимите студо- и влагозащитни облека на всички служители в различните спецификации на дейностите в компанията. Сключени са необходимите договори за доставки на напитки в студените зимни дни. Изчистени са и различните видове габарити, проверени са стрелките, в готовност са и специализираните снегорини.

Инж Виден Колев - началник поделение железен път и съоръжения

Г-н Колев, какво беше постигнато през настоящата година по отношение на ремонтните дейности в компанията?
Основното ни финансиране през настоящата година беше капиталовия трансфер от държавния бюджет от една страна и инфраструктурните такси от друга. По първото перо очакваме малко над 53 млн. лв., с ДДС. Това означава, че след като си възстановим ДДС по направените плащания към компанията ще се върнат малко над 7 млн. лева. От инфраструктурни такси предвидените постъпления са около 69 млн. лева. Разходваните вече от тези източници средства са 38 млн. лв. от капиталовия трансфер, 4.6 млн. лв. от възстановения ДДС и 62 млн. лв. от инфраструктурни такси.
За годината подновихме 20 км. железен път. „Среден" ремонт е направен на 60 км., а на 2740 км е направен поддържащ ремонт за запазване скоростните характеристики на трасето.
Като ефект е повишена скоростта в 3 междугария и са премахнати въведени 36 намаления на скоростта в различни участъци и като резултат сме намалили средно времето за пътуване с 27 минути. До края на годината очакваме да отпаднат и намаленията на скоростта в други 40 км. от ж.п. мрежата в страната.
Ние се грижим и за по-невралгичните точки от ЖП пътя - прелезите. Там сме се старали за подобряване условията на тези пресичания, така че да не създават условия за инциденти. На 7 прелеза успяхме да положим нов вид еластични настилки, които да осигурят по-голяма безшумност и плавност на преминаването.

Какво планирате за следващата година?
Ние ще стъпим на постигнатото до момента. Ще продължим да подобряваме условията на движенията на влаковете и като времетраене, и като комфорт. Планира се да получим от държавния бюджет 60 млн. лв., с които да подновим отсечките „Илиянци - Курило" и „Своге - Бов". Те са в много тежко състояние и поради това скоростта на движение в момента по първата отсечка е 50 км/ч, а те са проектирани за скорост от 100 км в час.
С постъпленията от инфраструктурните такси ще продължим укрепването на железопътния път.
Освен това сме подготвили документации и за обявяването на търг, с който целим да закупим две машини за поддържането на новите отсечки, които строим със средства от ОП „Транспорт".
С цел да повишим производителността на труда и да улесним предвижването на нашите служители в междугарията и по релсовия път, планираме да закупим мултифункционални превозни средства. Те ще могат да се движат както по асфалтов, така и релсов път и ще помагат също така за почистването на канавки и на сняг.