Инж. Златин Крумов, зам-генерален директор по експлотацията в НКЖИ, пред news.bg

Г-н Крумов, в момента се намираме на изцяло ремонтирания участък Пирдоп-Антон, който беше част от миналогодишната ви програма. Бихте ли казали къде през 2015 г ще има подобни дейности?
Както всяка година и през 2015 г. сме направили анализ на състоянието на дейстащата железопътна инфрастуктура и се опитваме в рамките на средствата, с които разполагаме да укрепим най-критичните участъци. Основната ни задача е да достигне проектните скорости.
За тази година сме планирали да ремонтираме отсечката Курило - Реброво, път 2 по линията София - Мездра. Ще продължим и по трета ЖП линия, където е и участъкът Пирдоп - Антон, като по нея ще се поднови трасето Клисура - Христо Даново.
Друга отсечка, която от няколко години се опитваме да стартираме Захарна фабрика - Горна Баня също е включена в плановете. Част от отсечката Макоцево - Долно Камарци е също предвидена.
Общата дължина на всичките тях е около 30 киломентра, като изцяло ще сменим горното строене, ще заздравим земното платно, водоотводните съоражения, контактна мрежа и т.н, за да приведем състоянието на ифнрастуктурата на едно ново надеждно и комфортно ниво.

На какъв етап е закупуването на специализирана механизация за поддържането на високоскоростните отсечки, финансирани по ОП Транспорт?
С голямо удоволствие бих отговорил на този въпроз, защото през последните 15-20 години тежка механизация не е купувана. Сега с усилията на ръководството и на всички заети пряко с експлоатацията на ЖП мрежата се проведоха съответните процедури за доставка на такава техника. Имаме вече сключени договори с фирмите производители и смея да твърдя, че графикът за изпълнение се движи.
Очакваме в края на септември или началото на октомври, след като бъдат направени необходимите тестове и обучение на персонала, да въведем машините в експлоатация. Така ние ще можем да поддръжаме нашите железопътни линии с нова и съвременна техника, която работи в цял свят.

Какъв вид са тези машини?
Едната е стрелково-подбивна, а другата е линейна от най-ново поколение. Те са с лазарно управление за поддържане на проектната геометрия на дадената линия.

Т.е. НКЖИ ще може сама да поддържа линиите, построени с европейски средства?
Да. Тези отсечки, които са построени ние ще можем да ги поддържаме дълго време в надеждно и добро състояние.

Няколко дни изминаха от поредните тежки наводнения в страната. Бихте ли казали каква е оперативната обстановка в НКЖИ след тях?
И ЖП инфрастуктурата не бе подминат от тези явления, но смея да твърдя, че с усилията на всички екипи и с механизацията, която разполагаме се справихме на едно добро ниво. Абсолютно навсякъде ЖП линиите са в редовна експлоатация и графикът за движение на влаковете се изпълнява на време. Сериозни щети не са нанесени.