Петя Найденова, психолог в НКЖИ, пред news.bg

Г-жо Найденова, наскоро направихте проучване сред вашите служители относно тяхната оценка за стреса на работното място. Какви са основните изводи от анкетата?
Да, действително извършихме това проучване, което обхвана всичките ни експлоатационни поделения и общо 1516 служители. Резултатите говорят за една много устойчива личност и за една много висока мотивация за труд, за една добра квалификация.
Железничарят успява да се адаптира в условията на икономическа нестабилност и да запази концентрация. Нашите служители спокойно приемат критика според техните отговори. Също така служителите ни са декларирали, че получават подкрепа както на работното им място, така и в семействата си. Като цяло може да се каже, че колегите не преживяват огромни психически натоварвания. Отговорилите, че чувстват стрес не са много и не представляват тенденция, като това обаче ме мотивира да работя още по усърдно, да обърнем повече внимание на някои психосоциални фактори.
Все пак мога да кажа, че стресът е необходимо явление защото то ни мотивира, дава ни възможност да се чувстваме отговорни. Дистресът е негативното понятие, защото той се натрупва с времето, но резултатът в компанията бяха много добри.

Резултатите показаха ли какво е доверието между служителите и преките им ръководители?
Резултатите показаха, че ръководителите оценяват много добре подчинените си. Това беше важно да бъде отбелязано, защото отношението на ръководителите влияе върху подчинените им, на тяхната самооценка и мотивираност.

А служителите вярват ли на ръководителите си?
Да. Въпреки, че страхът от съкращение излезе като най-стресогенен фактор. Други такива фактори са изпълняване на задачи, несвързани с дейността, извършване на работа в съкратени срокове, но това всичко се обяснява със спецификата на железничарската работа.
Резултатите също така показаха едно много висока всеотдайност на железничаря, въпреки че хората декларират несъответствие между положения труд и възнаграждението което получават.

Откога НКЖИ започна да отделя по-значително внимание на психоемоционалния фактор при работата на служителите си?
В компанията от 2010 г. има служба по трудова медицина. Тя се занимава с въпросите на здравето както на физическото, така и на психическото. Аз като психолог реших да дам възможност на хората да се запознаят повече с това какво представлява стресът, за това какво представлява работа в екип и др.

Има ли към кого да се обърнат служителите на НКЖИ в случай, че решат да споделят за свой проблем?
Да, в компанията има психолог, но е важно нашите служители да знаят, че не бива да се затварят и че не трябва да решават проблемите си в самота. Те трябва да могат спокойно да анализират своя работен ден и да не забравят да оказват подкрепа на колегите си. А когато критикуват, да знаят, че трябва да се критикува дейността на човека, а не неговата личност.

Какво смятате, че е нужно да се направи в бъдеще за допълнително справяне със стреса и повишаване информираността на хората за тяхното психично здраве?
Ние стъпваме изцяло на европейските практики. Европейската агенция по безопасност и здраве има мероприятия, ориентирани към превенцията на стреса. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд са разписани ясно и задълженията на работодателите по отношение здравето на техните служители.
В момента това, което правим е да разработваме и да показваме на нашите служители презентации по различни теми - за стреса на работното място и даваме различни механизми за справяне с проблема. На нашия сайт всеки може да намери допълнително информация относно това как да се погрижи по-добре за своето здраве.