Лъчезар Тошев пред news.bg, интервю на Весела Веселинова

Господин Тошев, Заседанието на ПАСЕ в София на 27 ноември се проведе на фона на атентатите в Париж, сваления руски самолет на сирийско-турската граница и увеличаващия се брой нелегални имигранти, които навлизат в страната ни. Вие присъствахте на това заседание като почетно асоцииран член на ПАСЕ. Тези въпроси бяха ли представени на вниманието на депутатите от ПАСЕ на заседанието?
Постоянната комисия на ПАСЕ всъщност е една мини-Асамблея. Тя действа от името на Асамблеята между пленарните сесии и включва председателя и заместник-председателите на ПАСЕ, председателите на политически фракции, лидерите на национални делегации и председателите на комисии, докладчиците по разглежданите теми - общо около 60 парламентаристи. Заседанието се проведе в София, тъй като от 10 ноември т.г. България пое ротационното председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. В него заседават Министрите на външните работи на 47-те страни-членки. Ако те отсъстват, ги заместват съответните посланици. Г-н Даниел Митов от 10 ноември т.г. до 18 май 2016 г. е Председател на този върховен орган на Съвета на Европа. За разлика от Европейския съюз в който членуват 28 страни, Съветът на Европа всъщност е една Пан-Европейска организация на т.нар. Голяма Европа и е първата европейска организация, основана на 5 май 1949г.в Лондон. Тя заседава в Страсбург в „Двореца на Европа“. На заседанието в София имаше едночасов дебат по драматичните събития на които станахме свидетели в последния месец. В заседанието участваха Г-жа Цецка Цачева – Председател на Народното събрание, Г-н Даниел Митов -Министър на външните работи и г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието. Ръководителят на българската делегация в ПАСЕ д-р Джема Грозданова внесе проект за декларация, който беше приет единодушно. От този декларация ще последват важни действия!

Защо тази декларация е важна?
Декларацията е български принос към консолидирането на Европа в този момент. Не е случайно, че девизът на българското председателство на Съвета на Европа за периода до 18 май догодина е “Съединението прави силата!”. Това стана европейският девиз в момента и е най-адекватното послание и отговор на драматичните събития на които сме свидетели. Радвам се, че точно ние го подарихме на Обединена Европа. Декларацията изискваше Асамблеята да препотвърди принципите и ценностите на Европейското единство и сътрудничество и тя го направи. Това се налагаше, предвид турболентните политически процеси в Европа от последните години и месеци, които изискват обща позиция и общи действия. Само така Обединена Европа може да е силна и да защити успешно свободата на своите граждани. Без демократична сигурност, не може да има нито икономическа, нито социална сигурност. Изолирани действия на отделни държави едва ли биха могли да се справят с такива глобални проблеми. Нарушението на международното право в случаите с Грузия и Украйна, вълната от бежанци, терористичните актове в Париж, но не само в Париж....в цяла Европа - Мадрид, Москва, Турция и пр. трябва да получат общ отговор основан на принципите, които защитава Обединена Европа. Това заседание съвпадна с годишнината от подписването на Споразумението от Хелзинки, което преди 40 години стана основа на международните отношения и което изисква решаване на споровете с мирни средства, спазване на границите, сътрудничество между държавите и т.н. Последните събития показаха, че спазването на тези принципи е изключително важно днес. Декларацията ги потвърди с изричен текст! Също така припомни, че страните-членки трябва да участват искрено и активно за постигането на целите на Съвета на Европа, който без съмнение промени целия континент за годините на своето съществуване, замени конфликтите със сътрудничество и войните с мир. Това е общо достижение, което трябва да се запази!

Какви са Вашите очаквания от толкова много срещи на евролидери, обсъждане на мерки за борба с различни увеличаващи се престъпления като тероризъм, наркотрафик и т.н.?
Нашата декларация беше подкрепена от лидерите на всички политически фракции в ПАСЕ още преди гласуването, а беше приета в София с консенсус – само един социалист от Швеция гласува „въздържал се“. Това е окуражаващо. Нещо повече - в последния параграф ПАСЕ свика Четвъртата среща на държавните глави и ръководителите на правителства на 47-те страни-членки, които да препотвърдят ценностите и принципите на които се основава европейското единство и сътрудничество.

В историята на Съвета на Европа от 1949г. - до днес, има само три такива срещи на най-високо равнище, а тази ще е четвъртата!
На следващото заседание на Бюрото ПАСЕ ще обсъди, как депутатите да се включат в подготовката и определянето на темите на тази среща, за да може и гласът на парламентаристите да бъде чут. Декларацията, внесена от Джема Грозданова, още с приемането й стана важна нова страница от историята на Обединена Европа. И началото на написването на тази страница беше поставено в София!