За това какви са предизвикателствата да поддържаш и модернизираш железопътния път във високопланинските райони News.bg разговаря с директора на Железопътна секция "Горна Оряховица" към Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) инж. Емил Кънев

Инж. Кънев, прилежащите скатове в междугарията Плачковци - Кръстец и Кръстец - Радунци по четвърта жп линия бяха укрепени. Какво доведе до ремонта?
През октомври и ноември 2014-та година паднаха обилни валежи в района на посочените междугария, особено около гара Кръстец. В резултат на това се получиха множество свличания на земно-скална маса на железния път. Това доведе до затрудняване на движението на влаковете и дори частичното му прекъсване. Стигна се и до намаляване на скоростта на движението. Ние сами почиствахме железния път. Става дума за пет проблематични места, с които се справихме чрез реализирането на двата обекта за укрепване. Те се делят на пет подобекта. За осъществяването на проекта бе назначена специална комисия от специалисти и геолози. Те обходиха проблематичните скатове и прецениха, че състоянието им налага незабавно укрепване с цел постигане на безопасност на движението на влаковете и гарантиране живота и здравето на пътуващите и на работещите.

Кога започна укрепването и какви бяха сроковете?
Още веднъж казвам, че започнахме два обекта. Единият обект включва укрепване на скатовете чрез три подобекта в междугарието Плачковци - Кръстец. Укрепването е чрез изграждане на подпорни стени и още на отводнителни съоръжения - канавки. Благодарение на това става възможно отводняването на железния път. По отношение на сроковете е важно да посочим, че влаковото движение бе напълно спряно от 10 септември до 28 ноември 2015-та година. Движението бе пуснато предсрочно. В следващия обект - междугарието Кръстец - Радунци бе разделен на два подобекта. И там са изградени укрепителни съоръжения, които гарантират сигурността на движението на влаковете.

Нека да обобщим какъв е успехът на това укрепване?
Целта ни бе да постигнем най-вече безопасното преминаване на жп возила, постигане на проектните скорости в участъка, премахване на намаленията и гарантиране живота и здравето на пътуващите и на работещите наши служители.

Инж. Кънев, като директор на Железопътна секция "Горна Оряховица", разкажете ни какви ремонти на жп участъците бяха извършени през изминалата година
Вече говорихме за реализираните два обекта от 4-та жп линия. Направихме и среден ремонт на 20 км железен път по жп линията между Русе и Горна Оряховица. Ремонт имаше и на около 25 км по 9-та жп линия между Русе и Каспичан. Ремонтирани са също 25 железопътни стрелки по цялата територия на Железопътна секция - Горна Оряховица. Положен е около 12 км безнаставов релсов път. Направихме и измервания на деформациите на жп линията на Дунав мост.

Какво е състоянието на жп линията на Дунав мост?
Всяка година извършваме ремонтни дейности и по него. Провежда се всяка година международна комисия с участието на специалисти от българска, и от румънска страна. Тази комисия планира ремонти по жп пътя.

Ще има ли такива ремонти и през 2016-та година?
Да. Ще бъдат направени ремонти по Дунав мост, които се изразяват в пребоядисване на моста на определени участъци. Металните съоръжения корозират и е необходимо периодично да се отстранява корозията чрез т.нар антикорозионно покритие, тоест пребоядисване. Ще бъдат измерени и деформации на устоите.

Техниката е ключова част от вашата работа. Очаква ли се закупуване на нова техника за модернизация?
През 2015-та година закупихме 90 броя машини - т.нар лека пътна механизация. Това са машини, пряко свързани с нашата работа. През тази година също се очаква доставка на железопътни влекачи - около 10 релсови машини за поддръжка на релсовия път, както и отново 90 машини за лека пътна механизация.

Разкажете ни и какви са предизвикателствата пред поддържането на жп линията във високите планински райони през зимата?
Железопътна секция - Горна Оряховица поддържа железопътни линии, които минават през Стара планина. Това е жп линията между Горна Оряховица и Дъбово. Проблемите, свързани с поддържането, се изразяват най-вече в това, че през зимния период сме свидетели на обилни снеговалежи. Тогава нашите работници преминават на непрекъснат режим на работа, тоест на четиристепенен режим на работа. Те работят по жп гари, по почистване на жп стрелки от сняг. Почистваме жп трасетата и с роторен снегорин. Той се помещава в Русе, тъй като, макар че там теренът е равнинен, в участъците Самуил - Силистра и Добрич - Кардам има множество навявания на жп инфраструктура и периодични се налага да преминава техника за почистване. Разполагаме и с вагон снегорини, които се помещават на различни гари. При необходимост ги ползваме с подвижен жп състав. За да работят съоръженията нормално през зимния период е задължителна подготовка още през есента. Тя се изразява в почистване на отводнителните съоръжения, изрязване на едрогабаритни дървета. Трудната достъпност до жп пътя в тези участъци също е голям проблем. На повечето от местата от отсечката между Горна Оряховица - Дъбово няма достъп на автомобилен транспорт. Когато се налагат ремонти дейности ги извършваме чрез специализирани машини за поддръжка на жп линиите - влекачи.