Ръководството на русенския военен завод "Дунарит" е започнало преговори за бъдещо производство на части, които ще се използват за продукция за НАТО. Предвижда се подписването на споразумение за коопериране с турския държавен военен завод "Баруцан". Специалната продукция на турския завод е предназначена за НАТО.