В следващите две години Министерство на образованието ще даде 218 080 евро за стипендии на ученици от цигански произход, които да завършат средно образование.

Това е частта от 40 % съфинансиране, което като ангажимент поема Министерството към програма на Ромския образователен фонд.

От къде и как въпросният образователен фонд си набира средствата, които влага в развитието на циганската общност, това не е въпрос - въпрос на организация.

Защо и с какъв аргумент Министерството на образованието решава да разпредели едни 436 160 лв. за две години на циганчета обаче не става ясно.

Министерство на образованието е държавна институция и на първо място тази държавна институция не би трябвало да прави разграничение между българските граждани по етнически, расов или полов признак. Тъй като това се нарича дискриминация.

Тези стипендии би трябвало да се разпределят по всякакви други критерии - успех, доброволческа дейност или участие в международни състезания и др., но не и по признак - етнос. Защото парите на Министерство на образованието идват от данъците/акцизите на всички български граждани.

Очакването е Комисията по дискриминация да се задейства или поне един родител на не-циганско дете да подаде жалба за това, че детето му ще завърши не само начално, основно и средно образование, но и висше и то "въпреки" - въпреки че не е получило стипендия от държавата, в случая - мащеха.