Общият паричен ресурс на Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) към 31 август 2010 г. е 1 681.9 млн. лв.

Натрупаните лихви по депозити за 2010 г. в размер на 1.4 млн. лв, съобщават от Министерство на финансите.

За сумата от 1 680.0 млн. лв. са открити депозитни сметки в БНБ.

Към края на юли сумата във фонда е била с 200 хил. лв. по-малко.

Натрупването на паричната маса във фонда от началото на тази година е в размер на 58.6 млн. лв.