13,6% е разликата в заплащането между жените и мъжете в България, отчетоха от МС. Според Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г., който беше приет от правителството разликата между по-високите заплати на мъжете и по-ниските на жените се топи.

"Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за трета поредна година - от 15,4% през 2015 г. до 13,6% през 2017 г. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2017 г. е 16%". Това показват данни на Евростат. 

70% от българите получават под средната заплата

70% от българите получават под средната заплата

Пламен Димитров иска 1 лев на час за нощен труд

Докладът за равнопоставеността между половете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения.

Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на биологичния пол и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

В доклада се посочва, че през 2018 г. средногодишният брой на безработните лица на възраст 15-64 навършени години е 170 800 души. От тях 100 200 са мъже, а 70 600 са жени, което е с 33 400 по-малко от 2017 г. Броят на безработните жени се е понижил с 21 000. 

България губи от обща европейска минимална заплата

България губи от обща европейска минимална заплата

Минималното възнаграждение у нас би паднало с 40 лева

Акцентът в документа е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка. 

КНСБ отчете ръст от 87% на средната работна заплата за 10 години

КНСБ отчете ръст от 87% на средната работна заплата за 10 години

Въпреки всички данни, българинът остава най-бедния в ЕС

Обхванати са стратегическите и оперативни документи за управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете и върху представянето на темата по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Докладът отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. 

Жените и мъжете у нас получават различни заплати за един и същ труд

Жените и мъжете у нас получават различни заплати за един и същ труд

Публикуваха доклад за равнопоставеност на мъжете и жените за 2018 г.