20% увеличение на заплатите за администрацията, които не са получили 30% увеличение на средствата за персонал във връзка с работа в условия на Covid-19 (на основание Постановление на Министерски съвет № 240 от 31.08.2020 г.) предлагат от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ.

Тези пари да залегнат в Бюджета на Република България за 2021 г. и да са за всички структури на централната и местната администрация, които не са получили индексацията.

Синдикалната организация настоява и за увеличение с 20% за "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", защото възнагражденията в тази система изостават сериозно от тези в останалите бюджетни сектори.

С тези пари по-лесно ще се прилага подготвяната Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите в социалната сфера, която се очаква да влезе в сила през 2022 г.

От синдикалната организация искат в Закона за държавния бюджет за 2021 г. за служителите в държавната администрация да се уреди правото на пари за представително облекло. В случая не се касае за допълнителни финансови средства, а за нормативно уреждане, се казва в съобщението.