Правителството одобри списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година.

Общо 260 са образователните институции, включени в него - 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области, и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области.

Включените в списъка детски градини и училища отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище, или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките.

10 защитени детски градини и части от детски градини отпадат заради несъответствие с критериите от 2017 г.

Списъкът е изготвен на базата на предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки и анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Актуализиран е и списъкът на средищните детски градини и училища. Тази година включените в него са 990 в 660 населени места.

Включени са 29 нови детски градини и части от детски градини и 4 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни.

От списъка отпадат 57 средищни институции, в това число 20 училища и 37 детски градини или части от детски градини, поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градините 1 971, а пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 163.

Броят на учениците в четирите нови средищни училища е 487, а пътуващи до 16-годишна възраст ученици са 72.

Децата и учениците, които са от населени места без детска градина и училище, се обучават в други с осигурен безплатен транспорт до детската градина или училище.