Общо 598 участници в местните избори са се отчели, а 30 - не са изпълнили задължението си, предвидено в Изборния кодекс.

Всички 57 политически партии и 7 коалиции, които участваха в изборите, са подали вече своите отчети, съобщиха от Сметната палата.

По окончателни данни в изборите са участвали 283 местни коалиции. От тях 278 са подали отчетите си, а 5 - не са ги представили.

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите на общинските съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представени от участниците в тях. Отчетите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс.

Съгласно Изборния кодекс, при непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв. Сметната палата ще извърши одит за съответствие на участниците в местните избори на 27 октомври, в случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната им кампания са над 1000 лв.