Минималната работна заплата става 560 лв. от 1 януари догодина. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година, реши правителството.

С увеличаването на размера на минималната работна заплата правителството отразява заявения приоритет за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата помага и икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв