Отпуснатите с Постановление на Министерския съвет 89 998 200 лв. за финансиране на дейностите на Националното тол управление (НТУ) са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) от началото на годината.

Те ще се отпускат на части по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на база фактическо изпълнение.

Поради липса на аналог в България, при изготвянето на бюджета за 2019 г. Министерството на финансите е планирало средствата за ТОЛ-а по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ с цел осъществяване на контрол на разходите за новосъздадената структура. НТУ е нова структура и затова бюджетът й не може да се планира детайлно на база минал опит.

Агенция "Пътна инфраструктура" е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството. По тази причина отпуснатите 89 998 200 лв. се явяват допълнителни към бюджета на МРРБ, като част от тях са предназначени за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние и за обезпечаване на разходите за заплати на служителите.

Приходите в бюджета от основната дейност на НТУ - продажбата на винетки, до края на юли 2019 г. са на стойност 281 406 722 лв. Очакваните постъпления в бюджета до края на 2019 г. от пътни такси са около 400 млн. лв.,

Прогнозните приходи от компенсаторни такси и налагани административни санкции и наказателни постановления в резултат от контролната дейност на НТУ са над 4.3 млн.лв. Към 31 юли 2019 г. събраните средства от компенсаторни такси възлизат на 2 247 237 лв.

Тези приходи не могат да се използват за разплащане на разходи по договора с изпълнителя на смесената електронна система за събиране на пътни такси, тъй като могат да се разходват само за поддържането и строителството на републиканските пътища.

МС даде още 90 млн. лева за тол системата

МС даде още 90 млн. лева за тол системата

Кабинетът предостави на МО и 2,1 млрд. лв. за осем изтребителя Ф-16