Предложения от Европарламента Акт за цифровите услуги ще отслаби сегашния режим на отговорност и добрите практики в защита на авторските права. Това е обединената позиция на 15 български творчески организации за проекта за Акт за цифровите услуги (DSA), обсъждан от институциите на ЕС. Информацията е на Асоциацията на българските оператори (АБО).

Според писмото, зад общата позиция, координирана от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), застават музикални, аудио-визуални, литературни, визуални автори, изпълнители, книгоиздатели, музикални, филмови и телевизионни продуценти и професионални фотографи. 

Маас и фон дер Лайен критикуват онлайн платформите и ще се борят за демокрацията

Маас и фон дер Лайен критикуват онлайн платформите и ще се борят за демокрацията

ЕС и САЩ ще налагат заедно световни "демократични граници на необузданата политическа власт на интернет гигантите"

Отвореното им писмо е до българските евродепутати, Министерството на икономиката, Министерството на културата и Представителството на Република България към Европейския съюз. Позицията им е като на европейския творчески сектор, която определя предложенията като "една пропусната възможност и крачка назад".

Целта на първоначалния проект за Акт за цифровите услуги е да осигури набор от правила за задълженията и отчетността на онлайн платформите в цифровото пространство и да осигури по-безопасна и по-надеждна онлайн среда, в това число и чрез въвеждане на ефективни задължения за борба с незаконното съдържание онлайн

Медиите в Дания се обединяват Facebook и Google да им плащат за авторски права

Медиите в Дания се обединяват Facebook и Google да им плащат за авторски права

ървият опит в Европа колективно да се преследват претенции с технологичните гиганти

Актът за цифровите услуги (DSA) ще има голямо значение за всички културни индустрии и за защитата на произведенията и другите обекти на авторски и сродни права при използването им в цифрова среда. Актът ще има характер на Регламент, а не на Директива, което означава, че след влизането му в сила, той ще бъде директно приложим в държавите-членки и не се предвижда транспониране в местното законодателство.

Според българския творчески сектор приемането на предложените от Европарламента и Европейския съвет промени не само няма да допринесе за създаването на здравословна дигитална среда, а напротив - ще доведе до отслабване на сега действащия режим на отговорност и добрите практики за справяне с незаконно съдържание в дигиталното пространство, включително по отношение на онлайн пиратството и нарушенията на авторски и сродни на тях права.

Дали промените ще бъдат приети зависи както от позицията на евродепутатите при пленарния вот на Европейския парламент по DSA през януари, така и от позицията на всяка една национална държава-членка в общите дискусии на трите европейски институции, които ще започнат след пленарния вот, в рамките на френското председателство на ЕС. 

Онлайн платформите да имат права над съдържанието, което разпространяват

Онлайн платформите да имат права над съдържанието, което разпространяват

Цифровизацията прониква във все повече сфери, призна Мария Габриел

Браншовите организации, подкрепили позицията са:

Асоциация "Българска книга" е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България.

Асоциацията на българските анимационни продуценти /АБАП/ е сдружение, което активно работи за разгръщане на творческия и технологичен потенциал на българската анимационна индустрия.

Асоциацията на българските оператори /АБО/ е организация на оператори на аудиовизуални произведения, които отстояват общи професионални цели в областта на филмопроизводството.

Асоциацията на професионалните фотографи /АРР/ е сдружение с цел защита на авторските и трудовите права на професионалните фотографи в България.

Асоциацията на филмовите продуценти е сдружение, което работи за защита на правата и интересите на български продуцентски компании във филмовата индустрия.

Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ е сдружение на водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия и Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия /IFPI/.

Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи /БАФТРС/ е организация, обединяваща усилията на своите членове в областта на сценаристиката, законотворчеството и образованието за аудиовизуалните медии и изкуства.

Българската музикална асоциация /БМА/ обединява професионални музиканти от всички жанрове с цел да изразява позицията им по професионални въпроси.

Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права.

Профон е дружество за колективно управление в частна полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители. .

Съюзът на артистите в България /САБ/ е творческо-синдикална организация, която представлява интересите на своите членове пред техните работодатели и държавните институции.

Съюзът на българските композитори /СБК/ е сдружение с нестопанска цел на композиторите в България.

Съюзът на българските филмови дейци /СБФД/ е сдружение с нестопанска цел, обединяващо всички творчески професии в областта на филмовото производство.

Театераутор е дружество за колективно управление на авторски права върху драматични и музикално-драматични произведения.

Филмаутор е организация за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения.

Учени успяха да запишат цифрова информация в ДНК молекула

Учени успяха да запишат цифрова информация в ДНК молекула

Синтезирали са изкуствена ДНК...