Проблемът с дългосрочното съхраняване на цифрова информация може да намери своето решение чрез записване на данни върху молекули на синтетична ДНК, съобщава изданието Tech Times. Смелата идея принадлежи на учени от Microsoft и от Вашингтонския  университет.

Изследователският екип се е посветил на проучвания в тази посока, тъй като се предполага, че към 2020 г. обемът на цифровите данни ще достигне около 44 трилиона гигабайта, което надвишава около 10 пъти общото количество на цифромата информация към 2013 г.

„Учените виждан като едно от възможните решения трансформирането в ДНК код на цифрови изображения. При изследването учените успяха да детайлизират нова техника, която им позволи успешно да кодират 4 файла с изображения в нуклеотидна последователност на фрагменти от синтетична ДНК.” – се казва в публикацията.

При експеримента учените първо са „превели” съставните елементи на  бинарния код (нули  и единици) в комбинации от нуклеотиди – аденин, гуанин, цитозин и тимин, с помощта на които се записва информацията.

След това изследователите са синтезирали изкуствена ДНК, съдържаща въведените данни. В молекулата са включени специални маркери, определящи началото и края на файла, което е необходимо за декодирането.