От Камарата на архитектите в България поискаха президентът Румен Радев да наложи вето върху поправките в Закона за устройство на територията. Същият ден от Камарата на инженерите геодезисти също са изпратили мотивите си за налагане на вето и преразглеждане на спорните текстове.

Пред БНР арх. Борислав Борисов, заместник-председател на Камарата на архитектите обясни, че част от колегията смята, че е ограничаване на гражданските права собствениците и предприемачите да разполагат с имотите си по предназначение.

Заявяваме 12 е-услуги, свързани с устройство на територията на София

Заявяваме 12 е-услуги, свързани с устройство на територията на София

Услугите могат да бъдат заявени чрез Единния модел за заявяване

Един от дискусионните въпроси е за разрешението за строеж да не се издава за обекти, за които уличната регулация не е ревизирана. Ревизирането на тази регулация е задължение на общината, не на собствениците на поземлени имоти, които могат да имат някаква инвестиционна инициатива, каза Борисов.

Според архитекти, това ще спре бизнеса и ще усложни инвестиционния процес, ще го оскъпи и дори ще доведе до увеличаване на административната тежест.

Предложените промени са се появили в Народното събрание между първо и второ четене, "изненадващо", без да бъдат оповестени с проектозакона с възможност за обществено обсъждане, уточни арх. Борисов в предаването.

Спорни са текстовете в Закона, които засягат понятията за височина на сграда, отстояние и прочее. Тук страховете са свързани с екологични проблеми - намаляване на озеленяването и на чистотата на въздуха.