Българските въоръжени сили вече само частично са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Това се казва в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016 г., одобрен от служебния кабинет "Герджиков". Служебните министри предлагат на Народното събрание да разгледа и приеме документа, съобщиха от Министерския съвет.

Като причина за състоянието на армията, в което тя частично може да изпълнява своята отговорност, се посочват редица затруднения, свързани със системния финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и състоянието на остарялото въоръжение и бойна техника.

Българската армия се нуждае от стабилност, каза вицеадмирал Ефтимов
Обновена

Българската армия се нуждае от стабилност, каза вицеадмирал Ефтимов

Новият началник на отбраната ген.-лейтенант Андрей Боцев встъпи в длъжност

Докладът отразява текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през изтеклата година.

В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция до края на 2016 г. участваха над 2700 военнослужещи.

Усилията през 2016 г. бяха фокусирани върху конституционно възложените мисии и задачи на въоръжените сили, както и на ангажиментите на страната по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС в условията на системни ресурсни ограничения.

Проблемът на армията масово е старата техника, отбеляза министър Янев

Проблемът на армията масово е старата техника, отбеляза министър Янев

Заплатите на военните са от нивото на 2009 г.

Според документа продължава изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и основаващият се на нея План за развитие на въоръжените сили. Продължава реализацията на пакета "Цели за способности на НАТО 2013" и поетите от страната ангажименти по 55 цели, както и подготовката на 50 формирования към колективната отбрана.

В годишния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили отчитат, че през 2016 г. във въоръжените сили са проведени 258 учения. Подготовката беше съсредоточена предимно в тактическите звена до батальон/дивизион.

Формирования и отделни военнослужещи участваха в 14 мисии и операции зад граница на НАТО, ЕС и ООН. Общият брой военнослужещи, участвали в планираните ротации през годината, беше около 760.

Графикът за учения е богат и това е добре за армията, увери министърът
Обновена

Графикът за учения е богат и това е добре за армията, увери министърът

Стефан Янев предупреди да се внимава с публичното говорене по темите

Общо 100 специализирани формирования за овладяване на последствия от бедствия поддържаха постоянна готовност. Те проведоха общо 152 операции за оказване на помощ на населението, в които участваха 815 военнослужещи и 161 единици техника.

В резултат на коренно променената среда на сигурност и новите изисквания към отбранителните способности на българските въоръжени сили бяха приети ключови решения по отношение на тяхната модернизация - през юни 2016 г.

Народното събрание даде ход на инвестиционните проекти за закупуване на нов тип боен самолет за ВВС и два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС.

Въпреки усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав, проблемът с некомплекта от военнослужещи продължава да се задълбочава, като вече достига 20% от щатния състав.

Докладът очертава необходимостта от приемане на спешни и комплексни мерки, свързани с реализирането на политика за устойчиво кариерно развитие на хората в отбраната, търсене на възможности за повишаване на възнагражденията на военнослужещите, на тяхното социално положение и издигане престижа на военната професия.

Коренно променената среда на сигурност налага и провеждането на дебат за постигане на траен политически консенсус и незабавно увеличение на бюджета за отбрана до 2% от БВП, в съответствие с решенията от срещата на върха на НАТО в Уелс, се посочва в доклада.

"През 2017 г. основните усилия ще бъдат съсредоточени върху поддържането и развитието на необходимите способности за планиране и водене на операции по трите мисии на въоръжените сили", (Сухопътни, Военновъздушни и Военноморски - б.р.), се казва в доклада.

Първостепенна задача на ръководството на Министерството на отбраната следва да бъде преодоляване на системното недофинансиране и увеличаване на бюджета за отбрана до 2% от БВП.

В МО отвориха офертите за нов боен самолет

В МО отвориха офертите за нов боен самолет

От 14 март започват оценките

Ще се пристъпи към реализация и на основните инвестиционни проекти за модернизация, както и изпълнението на неотложни, комплексни действия за преодоляване на некомплекта от военнослужещи, се казва в съобщението за Доклада за армията.