От Асоциация "Хидроенергия" апелират за право на отговор във връзка със изнесени в медиите заблуди и откровени лъжи от страна на риболовен клуб "Балканка". Те обясняват, че не могат да допуснат общественото мнение да се формира на базата на твърдения, зад голяма част от които стоят откровено неразбиране. Вярваме, че обществото трябва да има достъп до факти, а не да се манипулира с гръмки спекулации, уточняват в позицията си.

Ето и отговорите на абсурдните твърдения, които са се изсипали срещу индустрията:

1. "Изменя се чисто нова наредба, приета само преди 5 месеца"

Изменя се само част от Наредбата, а именно напълно незаконосъобразни текстове, които са приети при съществено нарушение на административните правила. Тези текстове нарушават законните права на инвеститорите, като е важно да се отбележи, че заинтересованите страни бяха лишени от възможността да изразят позицията си по основополагащи за тяхната дейност задължения, които новите текстове им вменяват. Още по-смущаващото е, че този текст никой не го беше виждал, нито обсъждал - излезе директно в Държавен вестник. Това е правен абсурд, отбелязват от Асоциацията.

Обжалват в съда спорната наредба за ВЕЦ-овете

Обжалват в съда спорната наредба за ВЕЦ-овете

Асоциация "Хидроенергия" настоява за отмяната й

2. " Ще се строят още ВЕЦ в защитени зони по "Натура 2000"

От "Хидроенергия" категорично не целят създаването на нови ВЕЦ в страната - това твърдение е абсурдно, още повече когато се говори за защитени зони! Нито целта на поправките в наредбата е да се създаде възможност за нови строежи. Нещо повече: капацитетът на ВЕЦ в страната е напълно достатъчен и няма нужда от инвестиции в нови ВЕЦ съоръжения. Единствената цел е ВЕЦ енергията да работи, осигурявайки най-същественият процент възобновяема енергия според изискванията на ЕС по Зелената сделка и гръбнакът на зелената енергия по света.

3.  "Откраднали са реките" и "ВЕЦ построени в Натура 2000 на практика заплашват интегритета на мрежата Натура 2000"

ВЕЦ са изградени напълно законно при спазване на всички изисквания и процедури.

Не може в условия на една от най-горещите години на модерното човечество да се публикуват снимки на видимо маловодие през лятото, което няма общо с ВЕЦ, които освен това в голяма част не работят или работят на минимални мощности.

ВЕЦ пропускат водата, която задвижва турбините за генериране на електричество. Те не я задържат, нито изпаряват - водата минава през тях, уточняват от Асоциацията.

4. "ВЕЦ не плащат нищо на държавата и и нанасят финансови щети"

Според тях това е откровена лъжа. Всеки производител на енергия от вода заплаща годишна такса за водоползване , съгласно одобрена от МОСВ Тарифа за таксите за водовземане за ползване на воден обект. На годишна база частният сектор плаща милиони. (само в "Хидроенергия" дружествата плащат около един милион лева). Промените по никакъв начин няма да ощетят държавата.

Нещо повече: таксите конкретно на ВЕЦ сектора са 10 пъти по-големи от всички останали водовземащи дружества, които потребяват вода, при това без възвръщаемост.

Отделно от тази такса за водоползване, в случай че използват съоръжения на НЕК ЕАД или на "Напоителни системи" ЕАД, дружествата заплащат и допълнителни такси, които представляват процент от брутния приход на дружеството за услугата водоподаване. Тези такси се увеличават ежегодно с размера на инфлацията за предходната година.

5. "Срещу България се води пилотна процедура, която ще прерасне в наказателна"

Срещу България се водеше Пилотна процедура от ЕК за разрешаване и експлоатация на водноелектрически централи в България, която обаче беше прекратена и няма да прерасне в наказателна - имаме официално писмо от МОСВ, че ЕК прекратява процедурата. Нещо повече: ВЕЦ енергията е заложена като "гръбнак" на прехода към зелена и въглеродно неутрална енергия в ЕС.

6. "При маловодие се пресушават и убиват реките"

При маловодие голяма част от ВЕЦ не работят или работят на минимални мощности, където има възможност за това, спазвайки задълженията си по разрешителните за водоползване. Именно поради факта, че голяма част от ВЕЦ не работят при маловодие, цените на електроенергията са толкова високи през този период на годината, защото трябва да се компенсира с включване на нови блокове на ТЕЦ "Марица Изток - 2".

7. "Ще се застрои "Кресненското дефиле" с ВЕЦ-ове" и "Не е важно, че ще има ограничение върху деривационните ВЕЦ-ове, защото не са изгодни и никой не ги строи"

Това не само, че са взаимоизключващи се твърдения, но и са отново крайно заблуждаващи. Инвестицията в деривационни ВЕЦ е над 3 пъти по-малка в сравнение с русловите ВЕЦ (с които се твърди че ще бъде застроено дефилето). Ако деривационните са вече неизгодни, няма как да има огромен финансов интерес към русловите. За да се твърди нещо подобно отново или не се познава същината на ВЕЦ сектора, или умишлено се вменяват заблуждения с неясно какви цели и интереси. Със сигурност няма интерес да се строи какъвто и да е тип ВЕЦ по "Кресненското дефиле". Асоциация "Хидроенергия" се противопоставя активно на всеки опит за строеж на ВЕЦ в защитени зони, но и на опитите да се навяват страхове и заблуди в обществото, че се цели именно това.

8. "Министърът иска да узакони тази ситуация за вечни времена"

От Асоциацията отбелязват, че министър Личев е единственият министър на околната среда и водите досега, който, заедно с екипа си, разбира същината на проблема и е изявил готовност за съдействие за разрешаване на правен абсурд, а не за прокарване на лобистки интереси. Напротив: единствените лобистки интереси, които се виждат тук, са именно съмнителните условия, при които тези текстове са се появили в настоящата Наредба. Те навяват въпроси кой точно цели да компрометира министерството и с какви подбуди.

Асоциация "Хидроенергия" вярват, че отговорното поведение изисква открита комуникация с обществеността и предоставяне на доказателства, не свободни съчинения.