Европейският съд реши, че Австрия е задължена да разгледа молба за убежище на ирански гражданин, ако австрийски съд установи, че властите там не са го депортирали в рамките на шест месеца в България, където първоначално е заявил международна закрила, съобщава ДПА.

Търсещият убежище Междид Шири, поискал международна закрила в България, а след това в Австрия. Съгласно действащото законодателство на ЕС, известно като Дъблински регламент, държавата-членка, която е първата точка на влизане в ЕС за търсещите убежище - в случая България - е длъжна да разглежда молби за убежище.

Съдът на ЕС коментира, че ако Шири действително не е прехвърлена обратно от Австрия в България в рамките на шестмесечния срок, "отговорността се прехвърля автоматично" на Австрия, както е посочено в регламента Дъблин III.

Решението може да има широко отражение върху редица случаи на молби за търсещи убежище, подадени през 2015 г. и 2016 г., когато голям брой лица, търсещи международна закрила, влязоха в Европа.