Нидерландия е дала съгласие за провеждането на нейна територия на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. и за разкриването на избирателни секции на територията на посолството в Хага. Това съобщават от МВнР. Съгласие сме получили избирателни секции да се разкрият и извън дипломатическата мисия в случай на необходимост.

Нидерландските власти изискват посолството ни да предостави на компетентните местни власти във всички общини, в които се планира отварянето на избирателни секции, най-малко четири седмици предварително, детайлизирани планове за изпълнение със стъпките, които ще бъдат предприети, за да се осигури гласуването в съответствие с приложимите закони и регулации и с цел да се провери дали е необходимо прилагането на допълнителни мерки.

Министерството на външните работи на Нидерландия информира, че всички избирателни секции трябва да отговарят на изискванията на приложимото законодателство и регулации, включително и на разпоредбите по отношение на COVID-19.

Вече бе съобщено, че съгласие за провеждане на избори в посолствата ни дадоха властите на Румъния, Испания, Грузия, Словения, Турция и РС. Македония, Молдова, Азербайджан и Узбекистан.