България все още не успява да изпълнени Целите за устойчиво развитие на ООН, но има потенциал за развитие в тази област. Това е констатация, изразена по време на уебинар, организиран от Българската платформа за международно развитие и БлуЛинк.

По време на събитието бяха представени резултати от нов мониторингов доклад за изпълнение на Целите за устойчиво развитие по отношение на миграцията.

През 2019 г. България заема 26-то място в ЕС за изпълнение на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., предимно в областта на миграцията и мобилността.

"България регистрира значителен потенциал и едновременно с това нужда от догонване на останалите страни членки на ЕС по отношение на всички 17 Цели за устойчиво развитие на ООН", коментира Ясен Георгиев от Институт за икономическа политика, по време на представяне резултатите от мониторинговия доклад.

В Доклада за 2020 г. България има напредък в 3 от целите за устойчиво развитие.

Записали са застой в осигуряването на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаването на възможностите за обучение през целия живот за всички. Затруднение е записано при намаляване на неравенството между и в рамките на държавите.

България била на път да изпълни ангажиментите си по Цел 8 за стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички, уверяват от БлуЛинк.

От началото на 2020 г. Целите за устойчиво развитие са включени като нови елементи в т. нар. европейски семестър - рамката за координация на икономическите политики в Европейския съюз.

Целите са адресирани и в Националната програма за развитие България 2030, която определя общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление.

Препоръките по за подобрено сътрудничество и взаимодействие между институциите и други заинтересовани страни, повишаване на чувствителността на обществото за заминаващите българи и пристигащите у нас мигранти, както подобряване на интеграцията на чуждестранните граждани в България.

Експертите препоръчват още да бъдат разработени механизми за привличане на българи, които в момента работят или учат в чужбина, а също и възможности за финансово подпомагане на български младежи за придобиване знания и опит в чужбина и да се реализират у нас.

"Необходими са обаче и мерки за реинтеграция на българи, които са прекарали дълго време в чужбина и имат нужда от административно, правно или друго съдействие по отношение на живота у нас", каза Нанси Борисова от Центъра за развитие на устойчиви общности, която представи препоръките.

Нужно е да се създадат безопасни условия на труд за мобилните работници от България, както и да се гарантира и възможно най-добра правна помощ на всеки от тях при пътуване и работа в чужбина.