България също иска увеличаване на бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 с повече от 1 %, в подкрепа на предложението, направено на други страни-членки, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Позицията на страната ни беше заявена от министър Десислава Танева по време на видеоконферентна среща на министрите на земеделието от ЕС, която се проведе днес. Тя допълни, че чрез извънредната мярка страната ни може да подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след като реколтата бъде събрана и бъдат направени анализи.

"Поради тази причина нашето огромно очакване е бързото приключване на процедурата за промяна на регламента и възможността да програмираме мярка COVID-19", изтъкна министър Танева.

Тя подчерта, че към момента в България се прилагат мерки за стимулиране на преработвателните предприятия за изкупуване на вече реколтиращата се земеделска продукция. Министърът поясни, че страната ни е готова да предложи два обективни критерия за програмирането на мярка COVID-19.

До 14 юни България влиза в извънредна епидемична обстановка

До 14 юни България влиза в извънредна епидемична обстановка

Разрешават трансплантациите и разходките в парка за всички

Десислава Танева благодари на ЕК за всички предприети мерки и бързи действия, включително и за успешното приключване и одобрение на шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По думите й, всяка страна-членка има едни и същи проблеми, но различни възможности за тяхното решаване.

"Очакваме ефект от всички предприети мерки, които да доведат до обща подкрепа на земеделските стопани, за да преодолеят кризата", добяви тя.

Министър Танева заяви също, че България подкрепя и предложението за допълнителна подкрепа в секторите "Животновъдство" и "Мляко". Тя предложи допълнителни мерки за подкрепа директно на производители в сектор "Плодове и зеленчуци". Българската представителка на срещата подчерта, че в лозаро-винарския сектор също имаме намерения и готовност да предоставим средства на гроздопроизводителите и ще настояваме за предложението си да бъде програмирана подобна мярка на Covid-19 и в тази програма.

По отношение на сектора "Рибарство и аквакултури", който също е сред засегнатите от пандемията, министър Танева изказа благодарност към ЕК относно предложениято на България да се подпомогнат операторите в сектора.

"Съгласно действащите в момента правила в България остава изключен дребномащабният крайбрежен риболов. Условието за 120 дни риболов през последните две години ограничава таргета на подкрепа. Това е и причината страната ни да поиска да няма подобно ограничение, за да можем да подкрепим и още засегнати от кризата." - посочи Десислава Танева.