Започна националното военноморско учение "Бриз 2020". Корабите, участващи в учението, излязоха на море, съобщиха от Министерството на отбраната. Отменено е участието на ескадрения миноносец "PORTER" от ВМС на САЩ. Изпълнението на планираните задачи остава без промяна.

Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби е флотилен адмирал Велко Велков. Под негово командване плавателните съдове напуснаха Пункта за базиране Бургас, Пристанище Бургас и излязоха на море, за да изпълнят планираните задачи.

След като извършиха преход, по време на който бяха отработени задачи по осигуряване на безопасен маршрут, свободен от морски мини. По него ще преминат корабите при напускане на пункта за базиране и пристанището, корабите заеха районите за отработване на планираните епизоди.

Действията на корабните групи за днес включват отработване на задачи по откриване и отразяване атаките на асиметричен надводен противник, водене на бойни действия с надводен противник самостоятелно и в състава на групите през деня и нощта, артилерийска стрелба по надводна цел, приемане и предаване на товари по вертикален способ от вертолет от българските Военноморски сили (ВМС), тактическо маневриране, търсене на мини, свързочни учения, борба с подводен противник, подготовка и провеждане на заснемане на корабите от въздуха при тяхното маневриране в строй.