След въвеждането на електронната винетка за леките автомобили и тол системата за тежкотоварните няма да се събират нови такси за действащите съоръжения по републиканската пътна инфраструктура като мостове, тунели или планински проходи. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Това уточнение се прави заради запитвания във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища.

Софтуерът на системата за пътни такси ще се поддържа от АПИ

Софтуерът на системата за пътни такси ще се поддържа от АПИ

Смесената електронна система влиза в сила от 1 януари 2019 г.

С проекта не се въвеждат нови такси. Чрез него подзаконовата нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с последните промени в Закона за пътищата, обясняват от МРРБ.

Такси за ползване могат да се въвеждат за отделни съоръжения по републиканските пътища, които са посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник".

Създават звено "Национално ТОЛ управление" към АПИ

Създават звено "Национално ТОЛ управление" към АПИ

Дейността на ТОЛ управлението се финансира с 2 млн. лв.

От Министерството допълват, че такава възможност има и в момента, и дават пример с моста над река Дунав в посока Русе - Гюргево, за който се плащат такси.

Допълнителни такси няма да се начисляват за пътищата, за които ще се плаща тол такса, уточняват от МРРБ.

Без такса за преминаване на "Дунав мост" искат жителите на Русе

Без такса за преминаване на "Дунав мост" искат жителите на Русе

Петицията на русенци набира популярност в интернет