За страните с висок дял на въглища в енергийния им микс, каквато са България, Полша и други, преходът към климатична неутралност ще изисква по-високи нива на инвестиции и активни мерки в социалната сфера. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в изказването си в рамките на 25-ата конференция по изменение на климата в Мадрид.

Премиерът посочи, че в България 46% от електроенергията се произвежда от въглищни централи, които са основни базови мощности. През зимата този процент нараства до 60%.

Борисов подчерта, че независимо от това по данни на Евростат страната ни се нарежда на второ място в ЕС по намаляване на емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива за 2018 г. в сравнение с 2017 г., а именно с 8,1%, следвайки Португалия, която заема водеща позиция с 9%.

Премиерът на Испания се нахвърли на отрицателите на климатичните промени

Премиерът на Испания се нахвърли на отрицателите на климатичните промени

Трябва да се оказва съпротива на алтернативните факти

Той заяви, че за България ядрената енергетика играе важна роля за гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност, като същевременно предоставя енергия на достъпни цени и е ключов елемент за преминаване към ниско въглеродна икономика.

По думи на Борисов значението й като основен стълб на европейската електроенергийна система без въглеродни емисии е било потвърдено и в дългосрочната визия на ЕК за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г.

Премиерът бе категоричен, че страната ни ще продължи да разчита на ядрената енергия и през следващите години.

Гутериш: Борбата с климатичните промени не е достатъчна

Гутериш: Борбата с климатичните промени не е достатъчна

Той направи изявлението преди 25-ата конференция по изменение на климата (COP25)

Той подчерта, че емисиите на ЕС са само 9 % от световните, докато най-големите замърсители са САЩ и Китай. Той отбеляза, че ЕС намалява своите емисии и добави, че по този въпрос здравето и качеството на живот на всеки един гражданин по света трябва да се поставят на първо място.

"Защото комините дали пушат в САЩ, Китай или Виетнам, атмосферата го донася и при нас. Да се обединим и всички заедно да накараме тези безспорно прогресивни в икономиката си страни да се съобразят с чудовището, което идва с промените в климата", призова българският премиер.

Борисов защитава живота и здравето срещу мръсния въздух и промените в климата

Борисов защитава живота и здравето срещу мръсния въздух и промените в климата

"Ще струва скъпо, но ще се опитаме... в един момент със сигурност ще ни принудят"