В тази криза успяваме да намерим средства не само за мерки в подкрепа на бизнеса и хората, за хората на първа линия, за закупуването на ваксини и апаратура за болниците, но и продължаваме да инвестираме в образователната инфраструктура. Това заяви премиерът Бойко Борисов на редовното правителствено заседание днес.

Бяха отпуснати първите 2 118 718 лева по линия на тригодишната програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища.

Предвижда се общо по програмата да се отпуснат 210 млн. лв. - по 70 млн. лв. за всяка от трите години.

Борисов изтъкна, че държавата продължава да изплаща и ежемесечната добавка на пенсионерите у нас, както и да подпомага финансово засегнатите бизнеси по време на пандемията. Той припомни за изпълнения ангажимент на правителството за двойно увеличение на учителските заплати и увеличението на заплатите на преподавателите в университетите. По негови думи това е възможно, защото през годините правителството е било спестовно и отговорно.

Борисов иска място за всяко дете в ясла, градина, училище

Борисов иска място за всяко дете в ясла, градина, училище

Санирането продължава след COVID-19

"Спестените пари ни помагат в момента. Държали сме здраво финансовата дисциплина", заяви премиерът.

Той посочи, че България се справя изключително добре с най-леките и либерални мерки в Европа по време на пандемията. Той обаче заяви, че колкото по-бързо отмине пандемията, толкова по-добре, защото се харчели допълнително пари.

Със средствата по програмата изцяло ще бъдат изградени 11 нови училища, а 36 ще бъдат надградени. Ще има и 35 нови детски градини и ясли.

Нови 67 детски градини в София за 3 години – планът на Фандъкова

Нови 67 детски градини в София за 3 години – планът на Фандъкова

В момента се строят 12 нови сгради

По данни на министъра на образованието Красимир Вълчев само за миналата година на Столичната община са предоставени 65 млн. лв. и за ще бъдат открити 23 градини.

Не даваме пари само за танкове и самолети, но и за образователна инфраструктура, изтъкна Борисов.

Министър Вълчев добави, че отпуснатите днес над 2 млн. лв. са предназначени за стартирали вече проекти за разширяване и реконструкция на училища и за строеж на детски градини в общините Гърмен, Велинград, Раковски, Поморие и Стара Загора.

На правителственото заседание стана ясно и че нова Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" ще подпомогне квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите. По програмата ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и обучения по приоритетни теми за системата на предучилищното и училищното образование, включително компетентностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование. Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко обучение ще се издава сертификат на базата на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и интердисциплинарния подход в обучението.

Чрез изпълнение на дейностите по програмата се цели също да се насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове. По програмата ще се финансира изработването на наръчник, видеопрезентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите учители.

Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на студентите. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв. за следващите 2 години.