Безработицата в България през месец ноември 2019 г. се понижи до 3,7%. Това е най-ниското ниво от 2000 г., пише премиерът Бойко Борисов във "Фрйсбук".

Той обясни, че става въпрос за, "откогато Eurostat разполага с данни за нашата страна".

"Младежката безработица в България също намалява до 7,0%, спрямо 10,7% през ноември 2018-а. И през 2020 г. продължаваме с ефективните действия, за да има добри условия на пазара на труда за българските граждани, работодателите и инвеститорите у нас", обяснява Борисов.

Безработните българи - повече мъже, по-малко жени

Безработните българи - повече мъже, по-малко жени

Най-голям дял безработни са с основно или по-ниско образование

Припомняме, 2020 г. дойде с ново увеличение на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране.

За жените от най-масовата, трета категория труд, възрастта се увеличава с два месеца спрямо изминалата година и вече е 61 години и 6 месеца.

За мъжете увеличението е с един месец и става 64 години и 3 месеца.

За да се пенсионират, жените вече трябва да имат 35 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете той вече е 38 години и 10 месеца. И за двата пола това е с два месеца повече, в сравнение с миналата година.

Ако хората нямат право на пенсия, защото не изпълняват посочените условия за възраст и стаж, те могат да се пенсионират на възраст 66 и половина години при поне 15 години действителен стаж.

2020-а идва с увеличение на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране

2020-а идва с увеличение на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране

Жените вече трябва да имат 35 години и 10 месеца осигурителен стаж, а мъжете - 38 години и 10 месеца