"Европейската интеграция на Западните Балкани ще продължи да бъде сред основните външнополитически приоритети на България, тъй като тя е инструмент за постигане на стабилност, мир и просперитет в региона. Оценяваме силно заявения ангажимент от страна на предстоящото Хърватско председателство за приемственост по темата от нашето председателство", заяви премиерът Бойко Борисов в Загреб по време на срещата си с премиера на Хърватия Андрей Пленкович. 

"Не е възможно да постигнем социално и икономическо сближаване в Европа, ако не подобрим транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура в региона и целия ЕС", коментира Борисов.

"От особено значение е да се справим с изтичането на мозъци от нашия регион. По тази причина високо оценявам инициативите за младите хора и за създаването на по-добри условия за работа и обучение в техните страни", допълва той.

Борисов иска Туск да оглави ЕНП "с оглед на времената, които ни предстоят"

Борисов иска Туск да оглави ЕНП "с оглед на времената, които ни предстоят"

"Приятел на България ... твърд човек ... познава много добре ситуацията на Балканите"

Двамата обсъдиха задълбочаването на търговското и икономическото сътрудничество между България и Хърватия, както и потенциала за насърчаване на инвестициите и привличането на взаимни инвеститори.

Перспективни области за партньорство между българските и хърватските компании са инфраструктурните проекти, туризма, хранителната промишленост, информационните и телекомуникационните технологии, енергетиката.

"Споделяме общи интереси по отношение на регионалните инфраструктурни проекти. Затова смятаме, че изграждането на транспортния Коридор № 8 ще бъде от полза за целия регион, включително и за Хърватия, тъй като ще предостави алтернативен маршрут до Черно море - и по-нататък към Каспийския регион и Централна Азия", обяснява Борисов.

По думите му, "разглеждаме като еднакво важни проектите за интерконекторна връзка Гърция-България и терминала за втечнен природен газ на хърватския остров Кърк".

В същия контекст проектът за изграждане на газов хъб на територията на България има за цел да създаде необходимата инфраструктура, свързваща газовите пазари на ЕС със страните от Енергийната общност (Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина).

МС одобри споразумението с ЕИБ за интерконектора Гърция-България

МС одобри споразумението с ЕИБ за интерконектора Гърция-България

Така ще се отвори допълнително трасе към Южния газов коридор