БСП внася предложение, на второ четене от НПК да отпадне текстът, позволяващ тайно задържане, обявиха депутати от левицата.

Те заявиха, че настояват да не се допуска възможността, обвиняемите да бъдат задържани до 48 часа без да им бъде признато правото да уведомят когото и да било.

"Подкрепихме мерките в НК, които улесняват отнемането на имущество, придобито чрез престъпление, на първо четене. Но няма да допуснем към тях да се "прикачат" текстове, които нарушават човешките права", коментираха народните представители.

Правосъдното министерство иска по-тежки наказания при кражбата на коли

Правосъдното министерство иска по-тежки наказания при кражбата на коли

МП предлага конфискуваното имущество да се управлява от антикорупцията

В публикувания в началото на май проект в част "Преходни и заключителни разпореди", параграф 6., в Наказателно-процесуалния кодекс - НПК се правят следните изменения и допълнения:

 В чл. 55: в) създават се ал. 9 - 11: "(9) Когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано, уведомяването по ал. 7 по отношение на конкретно лице може да бъде отложено за срок до 48 часа."