Държавата има готовност за подкрепа на таксиметровите превозвачи за облекчаване на икономическите последствия от COVID-19.

Това обяви министърът на транспорта Росен Желязков по време на среща с представители на таксиметровия бранш.

"Прилагането на мярката ще се осъществи съвместно с общините, отговорни за определяне на алтернативния данък, който се заплаща от таксиметровите превозвачи. Държавата ще поеме разликата между определения от общинските съвети размер на данъка до размера, заплащан за 2020 г. съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е в границите от 300 до 1000 лева, като конкретният размер за съответната година се определя от общинските съвети, до 31 октомври на текущата година", заяви министър Росен Желязков.

Таксиметрови шофьори протестират пред "Александър Невски"
Обновена

Таксиметрови шофьори протестират пред "Александър Невски"

Те се опасяват от масови фалити заради извънредното положение в страната

Като пример той посочи, че за Столична община общинският съвет е определил размера на данъка за 2020 г. да е 850 лева. При този случай, по предвидения механизъм за подпомагане, разликата между 300 и 850 лева, тоест 550 лева, ще бъде поета от държавния бюджет, чрез допълване на бюджета на общината, поясни министърът.

"Очаквам общинските съвети, в партньорство с държавата, да инициират максимално бързо реализирането на мярката, за подпомагане на таксиметровите превозвачи", заяви министър Желязков.

По време на срещата бяха обсъдени и промени в Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници.

Таксиметрови шофьори искат компенсация на предварително платения данък

Таксиметрови шофьори искат компенсация на предварително платения данък

Масови фалити застрашават таксиметровите фирми