Един от основните проблеми за предстоящите избори ще бъде машинното гласуване. Това заявяват от "Демократична България" в своя официална позиция.

Според тях, за да има честни избори с участието на машини за гласуване, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: да се предостави възможност за одит на машините от заинтересовани страни, преди да бъде направена поръчка за големи количества машини; гласуването с хартиена бюлетина да не се допуска в секции, в които има функциониращи машини; да се създаде процес, при който не се изисква ръчно преписване и смятане на данни от машинния протокол в секционния протокол, което води до грешки, в т.ч. изцяло пропуснат преференциален вот; да се въведе възможност на случаен принцип да се сравняват машинните протоколи с хартиените разписки.

За тази цел от ДБ предлагат да се направят изменения в Изборния кодекс.

Сред тях са електронната система да се одитира от заинтересовани страни (Министерският съвет, Народното събрание; партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите; български неправителствени организации, които са регистрирали повече от петдесет наблюдатели; Българската академия на науките), на които се предоставя за срок от минимум 5 дни и максимум от 15 дни: един брой от използваните устройства; цялата налична техническа документация; изходният програмен код, ако такъв е наличен.

Машините не разсейват съмненията във вота, според Константинов

Машините не разсейват съмненията във вота, според Константинов

Цветозар Томов пък е на мнение, че най-лошият вариант е смесването на машинно гласуване и хартиени бюлетини

При провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за система за машинно гласуване Централната избирателна комисия трябва да предвиди двустъпков процес на доставка, като на първата стъпка се доставят машини за одитиране, а след успешен одит - всички останали.

Организациите, които могат да заявят одитиране са горепосочените, както и партии и коалиции, получили над 1% от действителните гласове на един от предходните два избора.

Ако одитите покажат несъответствие на електронната система за машинно гласуване, ЦИК провежда съответния избор единствено с хартиени бюлетини и прекратява обществената поръчка за електронна система за машинно гласуване.

Караянчева: Няма да има електронно гласуване

Караянчева: Няма да има електронно гласуване

ГЕРБ ще предложи да се гласува против 48-часовия изборен ден заради пандемията

От ДБ предлагат в избирателната секция избирателят да гласува: с бюлетина за машинно гласуване, ако секцията е определена за машинно гласуване, или с хартиена бюлетина, ако секцията не е определена за машинно гласуване или има техническа неизправност на системата за машинно гласуване.

От партията искат одитът от заинтересованите страни да може да се извърши в два случая - преди закупуване на машини и преди всеки избор.

Те настояват и възможността за гласуване с хартиена бюлетина да бъде сведена до минимум.