Столична община да се дигитализира със 7 приоритетни направления, предлагат от "Демократична България". По-рано през деня от ДБ внесоха в Столичния общински съвет Доклад с експертни предложения по "Програмата за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.".

От политическата формация предвиждат и прогнозен бюджет за тази програма, който е 2,210 млн. лв., а очакваното финансиране от Столична община е 1,690 млн. лв.

В документа има конкретни стъпки, с които институциите да се преориентират към нуждите на гражданите и бизнеса. Ключово място е отделено на темата за Електронната идентификация, предложението е всеки гражданин да има електронен профил. Изискванията за електронна идентификация са да е удобно, мобилно приложение, съобразено със съответните регламенти. 

БТПП настоява за електронно управление

БТПП настоява за електронно управление

Иначе не можем да очакваме предвижване към еврозоната и Шенген

"За да е реална една дигитална трансформация на администрацията, е необходимо гражданите да разполагат с удобно и достъпно средство за електронна идентификация - да могат лесно, чрез компютъра или телефона си, да докажат своята идентичност пред административните органи на местната власт", се казва в Доклада на демократите.

Като приоритети са посочили и: обезпечаването на Комплексно административно обслужване (отпадане на удостоверения, преминаване към е-услуги); Електронна идентификация, Електронизирането на регистрите и вътрешния документооборот, за да се улеснят справките в електронните архиви; Повишаването на институционалния капацитет за дигитална трансформация, както и отварянето на максимално количество данни към гражданите и бизнеса

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

БСП: Електронно управление за ГЕРБ е СМС към премиера, а той към администрация

Като цел на предложената програма авторите изтъкват желанието Столична община да стане по-ефективна, по-гъвкава, по-прозрачна и по-удобна за гражданите и бизнеса, като: надгради съществуващите системи, въведе централизирани решения и изгради нови системи; оптимизира вътрешните си процеси с цел облекчаване на гражданите и бизнеса; отвори максимално количество данни за своята работа; стартира пилотни проекти с иновативни решения за "умен град".

Авторите на програмата подробно са описали изискванията, с които да се пестят време и усилия на гражданите, те да имат достъп до документи, да се изчисляват такси, да може да се преглеждат и да се коригират наредби и др. условия за електронното управление.

Сред водещите принципи за регистрите са системата да осигурява пълнота и интегритет на данните, да позволява достъпност на данните, да гарантира конфиденциалност и контрол на достъпа.

Писмото е адресирано до председателя на Общинския съвет Елен Герджиков. От ДБ се позовават на намеренията на кмета на София да назначи заместник-кмет с ресор "Дигитализация" и готовност да се създаде постоянна комисия в СОС за дигитализация. Те изтъкват необходимостта от програма за дигитализация, включваща дейности, мерки и бюджет.

Припомняме, с решение на МС "Информационно обслужване" стана системен интегратор, който обединява всички електронни системи на електронното управление.