Депутатите приеха на две четения Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения.

Шефката на здравната комисия Даниела Дариткова информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от привеждане на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) в съответствие със Закона за публичните предприятия (ЗПП) по отношение на избора и назначаването на членове на органите за управление и контрол на държавните и общински лечебни заведения.

Тя поясни, че съгласно разпоредби от ЗПП, публични предприятия са търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние. С оглед на това и лечебните заведения, собственост на държавата или общините, са публични предприятия и попадат в приложното поле на закона.

От БСП скочиха, че четири години нищо добро за здравеопазването не се случило и по думите на Георги Михайлов и сега няма да се случи.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ предупреди, че социалистите искат да ни върнат във 70-те години.

"Вие съсипахте българското здравеопазване", каза и Драгомир Стойнев.

Хасан Адемов от ДПС смята, че при управляващите цари хаос, а доктор Нигяр Джафер подчерта, че има сектори, които изискват консенсус и такъв сектор е здравеопазването.

Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за публичните предприятия. Действащата разпоредба от ЗПП забранява лица, работещи по трудов договор или по служебно правоотношение, освен като преподаватели във висше училище, да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети. За да заемат такава длъжност лицата трябва да прекратят досегашната си дейност по трудово или служебно правоотношение, което от една страна възпрепятства лекарите и лекарите по дентална медицина, които са директори или управители на лечебни заведения-публични предприятия по смисъла на ЗПП, да упражняват професията си, а от друга ще доведе до значително ограничаване на достъпа до медицинска помощ на гражданите, особено в по-малките населени места, където по принцип има съществен недостиг на медицински специалисти.

Доктор Дариткова отбеляза още, че една голяма част от изпълнителните директори и управителите на държавни и общински болници са практикуващи лекари или лекари по дентална медицина, поради което, ако не бъдат приети предлаганите нормативни промени, ще бъде отнета възможността им да упражняват професията си и ще бъдат поставени в дискриминационни условия спрямо останалите лекари.

Тя подчерта, че е изключително некоректно лекарите и лекарите по дентална медицина да бъдат изправени пред избора дали да бъдат изпълнителни директори, съответно управители на лечебни заведения, или да упражняват професията си и да оказват необходимата медицинска помощ на своите пациенти.

Приемането на настоящата законодателна инициатива ще даде възможност на лекарите и лекарите по дентална медицина, които са директори или управители на лечебни заведения-публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия да упражняват професията си и ще гарантира достъпна медицинска помощ на българските граждани, особено в малките населени места, както и в трудно достъпните и отдалечените райони, където липсата на достатъчно медицински специалисти представлява сериозен проблем.